Vilka är symtomen?

HÄLSA

Cancerfonden:

Symtomen vid kolorektal cancer kommer ofta smygande. Ändrade avföringsvanor kan vara ett tidigt tecken – ofta med omväxlande hård och lös avföring. Slem i avföringen är ett annat varningstecken. Blod i avföringen förekommer också. Blodblandad avföring blir oftast mörk, nästan svart. Symtom som kan uppträda senare i sjukdomsförloppet är smärtor, uppkördhet, blodbrist, trötthet och viktminskning.

ARTIKELN HANDLAR OM

Cancer