Blodprov kan avslöja snusare

Av: Karin Holmberg

Publicerad:
Uppdaterad:

Snart kan ett blodprov avslöja din livsstil - åtminstone om du är snusare.
Ny forskning från Umeå Universitet visar nämligen att snusare har högre halter av proteinet cornulin i blodet än icke-snusare. 
Det är däremot inte kartlagt om de högre halterna innebär någon förhöjd sjukdomsrisk.

Snusare har högre halter av proteinet cornulin i blodet.
Foto: johner
Snusare har högre halter av proteinet cornulin i blodet.

Att tobaksvanor, fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion påverkar hälsan vet man sedan tidigare, och troligen också proteinsammansättningen i blod. Men sambanden däremellan är till stor del okända. Det är något som forskare vid Umeå Universitet vill ändra på.  De har därför undersökt om livsstil kan speglas i nivåerna av 160 olika proteiner i blod.
Förhoppningen är att ett eller flera av de proteiner som ingick i studien i framtiden ska kunna användas för att upptäcka och förutse sjukdomar som diabetes, hjärtkärlsjukdomar eller cancer.

Snusare har högre nivåer

Studien baseras på blodprover och livsstilsdata från Västerbottens hälsoundersökningar. 138 deltagare var med i studien och från varje deltagare analyserades två blodprover tagna med tio års mellanrum. 

Det starkaste fyndet var upptäckten att snusare hade betydligt högre nivåer av proteinet cornulin jämfört med icke-snusare.

– Kunskap om sambandet är värdefull om man ska använda blodmarkörer för sjukdomar. I så fall är det möjligt att man bör ha olika gränsvärden eftersom olika livsstilar kan innebära olika bakgrundsnivåer, säger Robin Myte, doktorand vid Umeå universitet och en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.

Produceras i mun och svalg

Cornulin är ett protein som produceras i bland annat mun och svalg av celler som är utsatta för yttre stress. Sambandet mellan snusning och cornulinnivåer var helt oberoende av ifall deltagarna var rökare. Sambandet kunde dessutom bekräftas i ett annat provmaterial genom ett samarbete med forskare från Uppsala Universitet, vilket avsevärt ökar pålitligheten för fyndet. Däremot är det fortfarande oklart om de höga cornulinnivåerna hos snusare är kopplade till deras sjukdomsrisk, skriver man i pressmeddelandet.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

Publicerad: