Multipel skleros

Ny studie: Målarfärg ökar risken att insjukna i MS

avKarin Holmberg

Foto: Colourbox
Ny studie visar att målarfärg ökar risken att insjukna i MS.

Ska du måla huset i sommar?
Om du har multipel skleros, MS, i släkten så kan det vara smart att låta någon annan hålla i penseln.
Ny forskning från Karolinska Institutet, visar nämligen att personer med vissa genvarianter, som är kopplade till MS, har mycket större risk att insjukna i sjukdomen om de även har exponerats för färg, lack eller andra lösningsmedel

Multipel skleros, MS, är en sjukdom i det centrala nervsystemet, det vill säga hjärnan och ryggmärgen. Orsaken till varför en del drabbas av sjukdomen är inte känd, men ungefär var femte person med MS har en nära släkting som också har sjukdomen. Kombinationer av vissa arvsanlag ökar risken för MS, men det finns inget enskilt arvsanlag som gör att du får MS. Därför räknas sjukdomen inte som ärftlig.

Exponering av olika lösningsmedel

I den svenska studien, som nyligen publicerats i tidskriften Neurology. har man undersökt sambandet mellan insjuknandet i MS och exponeringen av olika lösningsmedel, som färg och lack, man ställde även frågor om rökning.

Studien visar att exponering för målningsprodukter eller andra lösningsmedel var kopplat till 50 procents ökad risk för MS. Personer som både exponerats för lösningsmedel och var bärare av vissa kända MS-genvarianter hade tio gånger högre sjukdomsrisk än personer utan dessa riskfaktorer.

Rökare hade högre risk

Personer med dessa genvarianter, som utöver att ha blivit exponerade för lösningsmedel även rapporterat att de varit rökare, hade hela 30 gånger högre sjukdomsrisk än personer som saknade alla dessa tre riskfaktorer. Hur de olika faktorerna interagerar för att ge en mycket högre risk för MS än vad de gör var för sig är ännu inte känt.

– Det är möjligt att både rökning och exponering för lösningsmedel orsakar inflammation och irritation i lungorna som leder till en immunreaktion, vilket i sin tur ökar risken att insjukna i MS. Det här är något som vi behöver forska mer om, säger studiens försteförfattare Anna Karin Hedström, forskare vid Institutet för miljömedicin och institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet i ett pressmeddelande.

5000 personer ingick i studien

Studien omfattade drygt 2 000 personer som nyligen diagnostiserats med MS och närmare 3 000 personer utan MS som matchades med avseende på ålder och kön. Deltagarnas blod analyserades för att ta reda på vilka varianter av de så kallade HLA-antigenerna de bar på. De fick också svara på frågor om rökning och exponering för organiska lösningsmedel, målningsprodukter eller lack. 

Källa: Karolinska Institutet, 1177.se

ARTIKELN HANDLAR OM