Vaccinering kan ge narkolepsi

Hälsa

Ny studie stärker nu misstankarna

En ny studie stärker nu misstankarna om att vaccinering mot svininfluensa kan orsaka narkolepsi hos barn.

Av 60 barn i Finland mellan 4 och 19 år som under 2009 och 2010 drabbades av sjukdomen var 52 vaccinerade, enligt finska hälsovårdsmyndigheten THL.

Vaccinet Pandemrix är stoppat i Finland. I Sverige utreds frågan.

Både i Sverige och resten av Europa pågår flera studier för att utreda misstankar om ett samband mellan sömnsjukdomen narkolepsi och vaccination mot svininfluensa med vaccinet Pandemrix.

Idag kom några av de första svaren. Det är preliminära resultat från en finsk registerstudie.

Kopplingen stärks

Enligt forskarna stärks de tidigare misstankarna – det verkar som att det finns en koppling mellan vaccineringen och flera fall av barn som drabbats av narkolepsi.

De nya siffrorna visar att det innebär en nio gånger förhöjd risk för barn som vaccinerats att drabbas av narkolepsi.

– Vi har haft en signal om en misstänkt ökat förekomst av narkolepsi hos barn som vaccinerats med Pandemrix. Vi har bara sett pressmeddelandet, inte den vetenskapliga rapporten, från Finland med det verkar som att signalen nu har stärkts, säger Ingemar Persson på Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket utreder

Svenska Läkemedelsverket hade fram till den 13 januari 2010 fått in 60 rapporter om misstänkta fall och fortsätter att utreda frågan.

Aftonbladet har tidigare pratat med Läkemedelsverket om kopplingen mellan vaccineringen och de barn som drabbats av narkolepsi. Då sa man att en utredning pågick.

– Vi håller på med en sambandsutredning. På tisdag ska en grupp träffas och sammanställa de data som finns. Dessutom har vi begärt in fler rapporter, sa informatören Mårten Forrest på Läkemedelsverket.

Det var den 12 augusti.

Ni visste redan i somras att det fanns signaler om en möjlig koppling mellan vaccinering med Pandemrix och narkolepsi hos barn. Vad har er utredning visat?

– Utredningen har tagit mer tid och kraft än vi trodde. Vi jobbar så snabbt som vi någonsin kan med detta, säger Ingemar Persson idag.

Nu visar den här nya studien att det sannolikt finns en koppling. I Finland har man tagit det säkra före det osäkra och stoppat Pandemrix i väntan på vidare utredningar. I Sverige fortsätter man vaccinera barn med detta vaccin, medan man avvaktar fler resultat. Varför?

– Vi har nu med anledning av detta en uppmärksamhet på problemet och vi har inlett en diskussion med Socialstyrelsen. Men du får ställa den frågan till Socialstyrelsen, det ligger hos dem att besluta, säger Ingemar Persson.

– Vi bedömer att det är viktigare att de som är i risgrupperna får ett gott skydd, eftersom vi vet att det finns en risk att de här individerna blir mycket sjuka eller till och med dör. Dessutom vet vi inte med säkerhet att det som gäller i Finland även gäller här i Sverige, säger Anders Tegnell på Socialstyrelsen.

Många frågor kring utredningen

Frågorna som väcks av de nya forskningsresultaten är många: Varför har exempelvis inga andra länder än Finland och Sverige drabbats? Och varför är det bara barn och inte vuxna som insjuknat efter vaccinationen?

En tänkbar förklaring skulle, enligt Ingemar Persson, vara att barnen haft en pågående influensainfektion vid vaccinationstillfället. Genetiska faktorer skulle också kunna bidra till sjukdomsförloppet.

Miljoner människor är vaccinerade

Totalt har cirka 31 miljoner människor vaccinerats med Pandemrix mot svininfluensa i Europa.

Mot bakgrund av att ökningen av antalet narkolepsifall bara visat sig i vissa länder tror man på Läkemedelsverket att det finns flera faktorer som samverkar. Därför är det enligt verket angeläget att avvakta resultaten i de studier som pågår i Sverige och Europa för att se om de finländska resultaten kan bekräftas.

De nya resultaten gör att Läkemedelsverket nu kommer att samråda med Socialstyrelsen om rekommendationerna för vaccination av riskgrupper bör förändras.

I Finland har de ökande antalet rapporter om narkolepsi lett till att vaccinet Pandremix stoppats. I Sverige har Socialtyrelsen ännu inte fattat det beslutet.

Den eventuella kopplingen mellan vaccinet och den kroniska neurologiska sjukdomen utreds i hela EU med hög prioritet, men utredningarna är inte klara än.

Hittills pekar de preliminära beräkningarna i Sverige på att det inte har varit fler fall av narkolepsi bland vaccinerade barn och vuxna än bland ovaccinerade. Beräkningarna är baserade på Stockholm där landstinget har fört ett särskilt vaccinationsregister omfattande drygt en miljon människor, men de är osäkra eftersom antalet fall av narkolepsi är litet.

När vaccinationerna inleddes i år har ämnet skvalen tagits bort. Ämnet ingick i förra årets vaccin mot svininfluensa och har misstänkts ligga bakom de ökade antalet fall av narkolepsi. Skvalen förstärker vaccinets effekt, och när efterfrågan var stor förra året användes ämnet för att det skulle gå att få fram tillräckliga mängder vaccin på kort tid.

Rapporten kommer nu att granskas noga av Läkemedelsverket ur en vetenskaplig synvinkel.

När svenska staten upphandlade vaccinet fanns uppgifter om att läkemedelsbolaget i avtalet hade friskrivit sig från framtida biverkningar av vaccinet. Dåvarande folkhälsominister Maria Larsson ville inte kommentera uppgifterna men hänvisade till att drabbade i så fall skulle ersättas via Läkemedelsförsäkringen.

Lina Thorén/TT

ANNONS

Testa Lyko Lovables: Inspirationskit med handplockad skönhet i begränsad upplaga!

Extern länk från Lyko

Köp här!

Publisert:

Aftonbladet

/

Hälsa