Var fjärde cancersjuk saknar stöd

HÄLSA

Var sjätte missnöjd med vårdens tillgänglighet

Var fjärde cancerpatient är missnöjd med det känslomässiga stödet de får av sjukvården.

Det visar en undersökning som gjorts bland patienter som ringt Cancerfondens informations- och stödlinje under hösten 2005.

En stor majoritet av patienterna, 89 procent, var som helhet nöjda med den cancervård de fått. 90 procent var nöjda med det bemötande de fått och 88 procent var nöjda med omhändertagandet.

Många upplever dock att de får för lite tid med sin läkare.

Vill ha nationell plan

Var femte patient som svarat på undersökningen är missnöjd med den tid som avsatts för läkarbesöken. 15 procent av patienterna är missnöjda med cancervårdens tillgänglighet och 26 procent anser inte att de får det känslomässiga stöd de behöver.

– Cancerpatienter i Sverige ska kunna känna att de i alla situationer får tillgång till den bästa möjliga vården. Så är det inte i dag, olika vårdgivare gör olika prioriteringar och det är därför vi vill ha en nationell cancerplan. Inte bara för den rent medicinska vården, utan för hela vårdkedjan, säger Ursula Tengelin, Cancerfondens generalsekreterare.

Alla ska få rätt stöd

I takt med att forskningen går framåt förbättras cancersjukvården och allt fler lever allt längre med sin sjukdom. Det ställer stora krav på det sociala och känslomässiga omhändertagandet av såväl patienter som anhöriga, menar Ursula Tengelin.

– Även om vården bedrivs regionalt måste vi ta ett nationellt grepp om frågan och skapa tydliga riktlinjer och visioner. Målet måste vara att alla får det stöd de behöver, säger hon.

Så gick undersökningen till:

Läs mer:

Annica Lundbäck

ARTIKELN HANDLAR OM

Cancer