Astmatiker manas till lugn efter larmrapport

HÄLSA

Expert: Farligt att sluta använda medicin utan samråd med läkare

Astmatiker riskerar att dö av sina mediciner, enligt en vetenskaplig genomgång från USA. Svenska Astma- och allergiförbundet befarar att rönen kan skrämma svenskar till att på eget bevåg avsluta sin behandling.

– Jag tror att det finns en sådan risk. Det är olyckligt. Jag vill väldigt gärna uppmana alla som är oroliga att ringa sjukvården och be att få en tid hos sin läkare. Det är jätteviktigt, säger Ingalill Bjöörn, ordförande i Astma- och allergiförbundet.

Nitton studier

I senaste numret av medicintidskriften Annals of Internal Medicine drar amerikanska forskare slutsatsen att de mediciner som många astmatiker använder, så kallade långtidsverkande beta-2-stimulerare, paradoxalt nog ökar risken att dö eller bli allvarligt sjuk på grund av astman.

Forskarna har sammanställt resultaten från 19 studier på sammanlagt nästan 34 000 patienter, och de slår fast att risken att dö på grund av astma ökar mer än tre gånger för den som regelbundet använder preparat av typen Foradil, Oxis och Serevent.

Trots varningstexter på förpackningarna har inte läkarna ändrat sina principer för förskrivning, enligt forskarna som avslutar sin artikel med att lyfta frågan om dessa mediciner inte borde dras bort från marknaden.

Minskar kramp

Drygt en miljon svenskar beräknas ha astma eller kol, kronisk obstruktiv lungsjukdom. Långtidsverkande beta-2-stimulerare är en viktig del i deras behandling då preparaten minskar muskelkramp i luftvägarna och underlättar andningen.

Professor Björn Beermann på Läkemedelsverket anser dock inte att det finns någon anledning till oro med anledning av den amerikanska rapporten. I Sverige behandlas astmatiker och kol-patienter även med inflammationsdämpande medel, vilket förtar den negativa effekt som beta-2-stimulerarna kan ha.

– Man ska använda de här preparaten om man behöver dem, säger Beermann, som även han varnar för effekterna för den som slutar att ta sin medicin utan att samråda med läkare.

– Det är naturligtvis väldigt farligt att göra det. Man blir ordentligt försämrad.

Sju av 10 000 dör av medicinen

Fler artiklar:

Sara Rosén/TT

ARTIKELN HANDLAR OM

Astma