Har du alkolholproblem?

HÄLSA

Testa dig själv!

Som alkoholberoende kategoriseras den som svarar ja på minst tre av följande frågor:

Har du under de senaste tolv månaderna ibland kommit att dricka mycket mer alkohol än du egentligen hade tänkt dig, eller under en längre tidsperiod än du tänkt dig?

Har du under de senaste tolv månaderna gjort något försök att begränsa ditt drickande men misslyckats?

Har du under de senaste tolv månaderna ägnat mycket tid åt att dricka alkohol, vara berusad eller återhämta dig från berusning?

Har du under de senaste tolv månaderna avstått från att arbeta, ägna dig åt din familj, dina vänner eller viktiga fritidsintressen för att i stället dricka alkohol?

Har du under de senaste tolv månaderna fortsatt att dricka, trots vetskap om att det orsakar problem med andra människor eller att det orsakar psykiska besvär eller sjukdom?

Har du under de senaste tolv månaderna märkt att du behöver dricka mycket mer för att bli påverkad än vad du behövde tidigare?

Har du under de senaste tolv månaderna någon gång drabbats av fysiska eller psykiska besvär när du avbröt ditt drickande av alkohol (exempelvis skakningar, illamående eller ångest)?

Källa: Folkhälsoinstitutet (TT)

TT