Sömnproblem ökar risken för alzheimer

Forskaren: "Skadliga ämnen rensas inte bort från hjärnan"

Nya alarmerande rön visar att dålig sömn ökar risken att insjukna i demens och alzheimer.

– Självrapporterade sömnstörningar ökar risken för alzheimer med 50 procent, säger sömnforskaren Christian Benedict.

En ny studie från Uppsala universitet visar på klara samband mellan sömnrubbningar och risken för demenssjukdomar hos män. 1  574 män har följts sedan 1970, då de var 50 år.

– Vi har funnit ett starkt samband mellan självrapporterade sömnstörningar och demens, säger Christian Benedict, docent i neurovetenskap.

Sömnstörningar ökar risken för att utveckla demens med 33 procent och för alzheimer med 50 procent. Resultaten är justerade för riskfaktorerna högt blodtryck, fysisk inaktivitet, högt BMI och låg utbildning.

Även åldern har betydelse.

– Om du har sömnstörningar vid 70-års ålder så har du högre risk för demens än om du har sömnstörningar vid 50-års ålder.

Det bedöms bero på att man vid hög ålder har en högre belastning av de riskfaktorer som påverkar hjärnhälsan.

”Rensas när man sover”

Varför är då sömnrubbningar så farliga att man riskerar demens?

– När du sover så rensas ämnen bort som är skadliga för hjärnan. Ett av dessa ämnen är beta amyloid, säger Christian Benedict.

Det är ett protein som kan bilda plack i hjärnan och bedöms ha betydelse för utvecklingen av alzheimer. Alla friska människor har ämnet i hjärnan, men det rensas bort när man sover.

– Det sker framförallt under djupsömnen. Om du inte sover tillräckligt eller sover dåligt kan inte det här skadliga ämnet rensas bort ordentligt. Det kan vara förklaringen till varför de som inte sover tillräckligt har högre risk för alzheimer. På sikt kan dessa plack förstöra hjärnans funktion och minnesfunktion.

”Bra att etablera sovrutin”

Sömnmedel är dock ingen bra lösning på sikt, enligt Christian Benedict.

– Om man använder sömnmedel får man inte lika bra djupsömn.

Därför bör man ta hjälp av kognitiv beteendeterapi vid långvariga sömnproblem.

– Det är bra att etablera en sovrutin när man ska lägga sig. Hur mycket man behöver sova är individuellt, i genomsnitt sju till åtta timmar, då har du lägst risk för att utveckla olika sjukdomar.

Man kan även försöka påverka de andra riskfaktorerna för demens.

– Vår studie visar att sömn spelar en viktig roll för hjärnans hälsa. Men man får inte glömma att sömn är en av flera hälsofaktorer. Du måste jobba på alla för att minska risken för demens och alzheimer. God sömn är definitivt något som kan hjälpa dig, men är inte den enda livsstilsfaktorn som gäller.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Alzheimer's & Dementia.

Publisert: