Jag har spindelfobi

HÄLSA

Jag är en tjej på 24 år som lider av spindelfobi. Jag undrar, efter att ha läst om fobier på er hemsida, om ni möjligtvis skulle kunna hänvisa mig till någon som sysslar aktivt med botandet av fobier, helst i Västeråsområdet, samt vad det kostar. Jag har svårt att veta vart jag ska vända mig. De experter jag funnit verkar ta minst 5 000 kronor i betalning - vilket utgör nästan hela min månadsinkomst som student. Jag vore härmed innerligt tacksam om ni ville ta er tid att svara mig.

Svar: Spindelfobi räknas till gruppen specifika fobier och behandlingen som enligt forskning visat sig vara den man bör välja är kognitiv beteendeterapi. Man kan vända sig till den psykiatriska öppenvårdsmottagningen där man bor som kanske har någon som arbetar med denna terapiform.

I annat fall kan de ha psykoterapeuter anslutna till sig som de kan remittera till. Som student kan du även ta kontakt med studenthälsovården.

Det finns en lista över utbildade kognitiva beteendeterapeuter i Sverige på www.kbt.nu där du kan se vilka som finns geografiskt nära dig. Ett annat alternativ är universiteten i Uppsala och Stockholm där psykologer under utbildning ger behandling. Kostnaden för denna är då mycket lägre. I och med att behandlingen är intensiv och ganska kort - det kan räcka med en eller två gånger, kanske det kan vara möjligt att söka behandling även utanför dina hemtrakter.