Bukfetma farligt för hjärtat

HÄLSA

Visar sjukdomsrisken bättre än BMI

Bukfetma ökar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom med 40 till 45 procent.

Det framgår av en amerikansk studie där forskarna mätt bukfett och räknat fram kroppsmasseindex (BMI), ett mått på kroppsvikten i förhållande till längden.

Enligt studien var inte BMI-kategorierna tillförlitliga när det gällde sjukdomsutveckling. Personer med samma BMI blev i praktiken inte sjuka i samma utsträckning. Däremot var magen, eller bukomfånget, avgörande.

– Bukomfånget kommer på sikt att ge mer information om sambandet mellan fetma och sjukdom, säger Stephan Rössner, professor vid Karolinska universitetssjukhuset, till Svenska Dagbladet.

Läs också:

TT