Två vågskålar

HÄLSA

Hur många liv vaccinet räddade får vi aldrig veta

Massvaccinationen av svenskar mot svininfluensa gjorde att många slapp att insjukna. Framför allt var skyddseffekten bra hos små barn, enligt statsepidemiolog Annika Linde vid Smittskyddsinstitutet.

Hur många liv vaccinet räddade och hur många som slapp svåra sviter efter svininfluensan får vi aldrig veta.

– Det finns två vågskålar och i den ena ligger detta mycket tråkiga och i den andra ligger de positiva effekter vaccinet har haft. Det är oerhört svårt att värdera om det var rätt eller fel, säger hon.

Att sambandet mellan Pandemrix och narkolepsi bland barn nu överhuvudtaget har upptäckts beror på att man bestämde sig för att vaccinera hela befolkningen på en gång. Eftersom biverkningen är så sällsynt hade den aldrig upptäckts annars, enligt Linde.

– Det är så oerhört trist att detta hände och det finns ingen som på ett bra sätt kan gottgöra de barn och familjer som har drabbats av det här. Vi måste naturligtvis ha det i åtanke i framtida planering. Men beslutet att köpa vaccin var definitivt ett beslut som jag tror att vi skulle göra om, säger hon.

Simon, 16, blev sjuk av sprutan

– Det här har vi vetat hela tiden. Det är skönt att få bekräftelse, säger Tomas Norberg till TT om den den finska studien.

Han är pappa till 16-årige Simon som insjuknat i narkolepsi. De första symptomen kom någon månad efter vaccinationen.

– Först blev han ofta trött, sen vek sig knäna under honom. Sedan gick det fort. Han fick hallucinationer och ramlade ihop när han blev glad, säger Norberg.

Ett symptom på narkolepsi är att man tappar kontrollen över sin muskler vid vissa känslouttryck. Eftersom Simon hade många och tydliga symptom fick han redan i januari diagnosen narkolepsi.

Först i slutet av sommaren började Tomas Norberg förstå att vaccinet kunde ha orsakat sonens sjukdom. Han har nu kontakt med andra föräldrar vars barn, i åldrarna 4 – 19 år, drabbats.

– Jag brottades med massor av skuld innan jag fick kopplingen. Men nu är vi mer fokuserade på framtiden. Han kommer att ha den här sjukdomen livet ut. Det viktiga är att vi för stöd och resurser till de här barnen, säger Norberg.

TT: Kan du någonsin tvivla på kopplingen?

– Nej. Alla föräldrar ser tidssambandet med vaccinationen. Så många blev drabbade under så kort tid, säger han.

Annan typ av vaccin nu

– Man måste se den här studien som en del av en stor utredning som nu genomförs i Europa, säger Anders Tegnell, avdelningschef på Socialstyrelsen, till TT.

Han ser inga skäl att ändra rekommendationerna kring influensavaccin. I princip alla som vaccineras just nu får en annan typ av vaccin, ett vanligt säsongsinfluensavaccin som också ger skydd mot svininfluensa.

– Det har vi gett i miljarder doser under 30-årsperioder, där har vi aldrig sett några kopplingar till allvarliga sjukdomar, säger han.

Möjligen kan en liten grupp vuxna med svåra immunsjukdomar fortfarande få Pandemrix, enligt Tegnell.

TT: Ni överväger inte att stoppa Pandemrix medan man utreder det här?

– Nej. I de väldigt, väldigt sällsynta fall där det vanliga vaccinet inte fungerar får man göra en bedömning av vilka risker som är störst, säger han.

Inget i tidigare studier har indikerat att någon typ av vaccin skulle kunna orsaka narkolepsi, menar Tegnell.

– Det här vaccinet har sett ut att ha ungefär samma biverkningsprofil som andra vaccin, säger han och betonar att en koppling fortfarande inte är bekräftad:

– Vi avvaktar de slutgiltiga resultaten av studien, säger han.

"Företaget kommer nu att analysera den finska interimsrapporten som presenterats i dag grundligt", skriver vaccintillverkaren Glaxo Smith Kline (GSK) i ett skriftligt svar på TT:s frågor.

Företaget understryker att det samarbetar med ansvariga myndigheter och att misstänkta biverkningar rapporterats in.

"Ännu så länge är det inte slutligt konstaterat att narkolepsi är en biverkan av Pandemrix, men om så skulle bli fallet så är det en oväntad biverkan.", skriver företaget.

TT: Har ni något skadeståndsansvar gentemot de som drabbats, om en koppling kan bekräftas?

"Av GSK:s avtal med svenska staten följer att GSK har betalat in pengar till läkemedelsförsäkringen för Pandemrix. Alla svenskar som vaccinerats med Pandemrix omfattas därmed av denna försäkring. Eventuella ersättningar är en fråga som hanteras mellan läkemedelsförsäkringen och de enskilda patienterna", skriver GSK.

TT