Övervikt dödar fler än hunger

Publicerad:
Uppdaterad:

WHO slår larm: En miljard människor är överviktiga

Hunger är inte längre det största hälsoproblemet i världen.

Det är övervikten.

En miljard av jordens människor är överviktiga. Av dem lider 300 miljoner av fetma. Nu slår WHO larm.
En miljard av jordens människor är överviktiga. Av dem lider 300 miljoner av fetma. Nu slår WHO larm.

I dag är en miljard av jordens 6,5 miljarder människor överviktiga - 300 miljoner av dem lider av fetma.

Samtidigt svälter 800000 människor i världen.

För första gången i historien dör fler människor till följd av övervikt än av undernäring.

Därför slår nu Världshälsoorganisationen, WHO, larm.

Den västerländska livsstilen, med mycket fett och socker, läsk och snabbmat, mer bilåkning och tv-tittande och minskad motion, gör allt fler människor i världen överviktiga - eller ännu värre, sjukligt feta.

Störst är ökningen i utvecklingsländerna, som anammat västvärldens sätt att leva. Där finns nu både fetma och svältande barn, sida vid sida.

-Det är absurt, säger Liselotte Schäfer Elinder, enhetschef på Folkhälsoinstitutet.

-Det finns tillräckligt med mat - livsmedelstillgången ökar år från år i hela världen och vi i västvärlden har redan allt för mycket mat tillgänglig, det är därför vi blir feta. Men den kommer inte till dem som behöver den.

Barn blir allt fetare

I Östeuropa och Mellanöstern är viktökningen också stor.

I Sverige, som ligger ganska långt ned på listan, är i dag 42 procent av männen och 27 procent av kvinnorna överviktiga. 12 av 100 män - och 11 av 100 kvinnor lider av fetma.

Men störst är ökningen bland barn och unga kvinnor i Sverige.

-Bland barn upp till 10-12 år lider 3-5 procent av fetma, säger Liselotte Schäfer Elinder.

Orsakar diabetes

17,6 miljoner barn under fem år i världen är överviktiga och barnfetma är redan ett stort problem i många länder, bland annat i USA.

Övervikten och fetman leder till kroniska sjukdomar, bland annat till hjärtproblem och diabetes och ofta en för tidig död.

-I Sverige kostar det 16 miljarder kronor om året i direkta sjukvårdskostnader och produktionsbortfall, säger Liselotte Schäfer Elinder.

Länderna med fetaste befolkningen

Läs mer:

Kerstin Nilsson

Publicerad: