Omstritt bantnings-medel till Sverige

HÄLSA

EU godkänner ”mirakelmedel”

EU-kommissionen har godkänt medicinen Acomplia för försäljning i alla EU-länder. Läkemedlet, som har framställts som ett mirakelmedel mot det mesta, används främst för att behandla övervikt. Det lanseras i Sverige redan nästa år, skriver Svenska Dagbladet.

Studier av drygt 6000 patienter tyder på att patienterna får en bestående viktminskning på sex– nio kilo under ett år, vilket är mer än för de medel som i dag finns på marknaden. Medicinen kan också sänka höga blodfetter och förbättra insulinkänsligheten. Det har dessutom visat sig att medlet kan hjälpa människor att sluta röka och samtidigt gå ned i vikt eller åtminstone inte gå upp i vikt.

Till nackdelarna hör att patienter som slutar med medicinen snabbt går upp i vikt igen. Medicinen kan också ge humörsvängningar.

Peter Myrenfors vid läkemedelsföretaget Sanofi-Aventis varnar för att Acomplia-introduktionen kan leda till överförskrivning.

– Vi ser detta som en oerhört viktig forskning med seriösa avsikter och stor utvecklingspotential. Risken med en överexploatering i början är att medlet kan råka i vanrykte, säger han.

TT