Betablockerare sämre vid högt blodtryck

Publicerad:
Uppdaterad:

Svenska forskare: 16 procent högre risk för stroke

Umeå

Betablockerare som atenolol har sämre effekt på patienter med högt blodtryck än flera andra billiga läkemedel.

- Om man valde andra lågkostnadspreparat skulle det gå att nå bättre resultat utan att priset blev högre, säger professor Lars Hjalmar Lindholm vid Umeå universitet.

Tillsammans med sina medarbetare har Lindholm studerat effekten av atenolol och andra betablockerare på stroke, hjärtinfarkt och dödlighet av alla orsaker. Sammanlagt 105 000 personer ingår i studien som redovisas i den vetenskapliga tidskriften The Lancet.

Högre dödlighet

Slutsatsen blev att risken för stroke är 16 procent högre för betablockerare än för andra mediciner mot högt blodtryck; vätskedrivande preparat, så kallade ACE-hämmare och kalciumhämmare. Dödligheten av alla orsaker är tre procent högre.

När atenolol studerades separat visade sig att strokerisken var 26 procent högre än för andra läkemedel. Däremot fanns det ingen skillnad mellan de olika läkemedlen när det gäller patienter med hjärtproblem.

”Andra preparat har bättre effekt”

- Vi säger absolut inte att det skulle vara farligt med betablockerare, det vi säger är att det finns andra preparat som har bättre effekt, säger Lars Hjalmar Lindholm.

Han avråder dock patienter från att på egen hand ge sig in på att ändra sin medicinering. En sådan omställning ska göras långsamt och under läkarkontroll.

Mer än en fjärdedel av världens vuxna befolkning, nära en miljard människor, har högt blodtryck. Sedan omkring 30 år tillbaka har betablockerare i stor utsträckning använts för behandlingen.

Thomas Eriksson/TT

Publicerad: