Henriks 7 bästa tips

Efter 13 år som snusare tog Henrik Bjerndell, 28, sista prillan.
Att sluta gick lättare än han hade trott - med hjälp av en tydlig strategi och smarta knep.

Så slutade Henrik snusa – läs hans 7 bästa tips

Henrik Bjerndell, 28, började snusa som 15-åring. Han har försökt sluta ett par gånger förut, för ekonomins och hälsans skull.