Solariebranschen slår tillbaka mot myndigheterna

avPetra Weiss

HÄLSA

Sola eller inte sola – debatten kring solariernas vara eller icke vara är hetare än någonsin och förespråkare dömer ut larmrapporter som varnar för solens skadlig strålar.

– Myndigheternas solråd kommer få antalet cancerfall att öka, menar Ulf Börgesson, företrädare för solariebranschen och PR-konsult åt Ultra Tan.

Foto: colourbox

Det råder snudd på öppet krig mellan solariebranschen och statliga myndigheter som Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Cancerfonden.

Förra året beslutade Världshälsoorganisationen (WHO) att klassa solariestrålning som ett ämne som kan orsaka cancer hos människan och därmed hamnade solarier på samma risknivå som vanlig solstrålning.

Inte friskvård

Som en följd av det gick sedan SSM ut i mitten av januari och meddelade att de inte ansåg att solarier har med friskvård att göra och en rekommendation gick ut till bland annat simhallar och andra kommunala verksamheter att ta bort sina solarium.

– Det kändes självklart att göra detta, eftersom solarium är till för att bli brun – inte för att bli frisk, menar Ulf Wester, inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Det håller inte Ulf Börgesson med om. Han har i några år varit PR-konsult åt Ultra Tan som är ett solarieföretag.

"Prestige"

Han menar att rekommendationerna om solning istället kommer att bidra till en försämring av folkhälsan.

– Det handlar bara om prestige från myndigheternas sida. De har i flera år avrått från sol och nu vill de inte backa och inse att det har kommit nya forskningsrapporter som visar att sol faktiskt är nyttigt för kroppen, istället utsätts branschen för osakliga påhopp, säger Ulf Börgesson.

Han baserar sitt påstående på flera vetenskapliga studier, bland annat där en svensk/dansk forskargrupp upptäckte att de som hade solat riktigt mycket visade 30 – 40 % mindre risk att utveckla lymfkörtelcancer, samt att högre halter av D-vitamin i flera undersökningar visat sig ha positiva effekter på såväl fysiska som psykiska sjukdomar.

– Enligt Edward Giovannucci, professor i nutrition och epidemiologi vid Harvard och en ledande cancerforskare, så kan D-vitamin förhindra 30 dödsfall för varje dödsfall som orsakas av hudcancer, menar Ulf Börgesson.

Men gäller det även solarier?

– Ja, absolut. Det var bara den gamla typens solarier för 10-15 år sedan som inte gav någon D-vitamin. De nya solarierna är nästan lika bra som att vistas ute i solen, säger Ulf Börgesson.

Ulf Wester vid Strålsäkerhetsmyndigheten håller inte med.

– Nej det är en väldigt marginell skillnad mellan solarierna då och nu. Vill man sola för att bli brun så visst kan man sola solarium - i måttliga doser om man följer instruktionerna. Men om man solar för att få vitamin D så är det fel, menar Ulf Wester.

– Ett solarium har 3-4 gånger starkare UVA-strålning än den vanliga solen, medan UVB är ungefär jämförligt med skandinavisk sol. Det är UVB i solljuset som ger vitamin D i huden men i solljuset räcker det med en ganska kort tid per dag, kanske 10-15 minuter, inte mer, för efter det stänger huden av på grund av UVA strålningen som istället bryter ner vitamin D. Eftersom ett solarie har starkare UVA än solen så bryter det ner vitaminet snabbare och förstör det fortare. Du blir brun av ett solarium men inte för att huden vill bli vacker, utan för att den vill skydda sig mot strålningen, säger Ulf Wester.

Säkert samband

Bengt Westermark, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd, anser inte att det finns skäl för att ändra på de nuvarande råden angående solning.

– Det finns en överväldigande mängd data som fastställer ett säkert samband mellan UV-ljus och cancer i huden (malignt melanom, skivepitelcancer och basalcellscancer). Malignt melanom är en av de tumörformer som ökar snabbast i Sverige. UV-ljus har en känd mutagen verkan och studier har visat att de mutationer man funnit i hudcancer är exakt av den typ man förväntar sig av UV-ljus, menar Bengt Westermark.

Också han tillbakavisar Ulf Börgessons påstående att solen är den viktigaste källan till D-vitamin.

– Nödvändiga koncentrationer av vitamin D kan erhållas genom kosten. De doser av UV-ljus som leder till maximalt bildande av vitamin D i huden är mycket mindre än dem som leder till solbränna. Ökad exponering för solljus leder alltså inte till en ökning av D-vitamin, säger Bengt Westermark.

Bättre service

Men att avveckla solariebranschen ligger inte i Strålskyddsmyndighetens intresse, säger Ulf Wester. Däremot en önskan om bättre service till kunderna.

– Många av de solarier som finns är obemannade, vilket innebär att ingen finns där som kan hjälpa kunden med hur man ska sola för att sola rätt. Det finns till exempel ingen som kan avråda en alldeles för ljushylt person att sola. Vill man sola solarium för att bli brun så visst kan man det, om man bara följer de råd som finns och inte solar mer än några minuter i veckan. Men då bör man också tänka på att huden åldras betydligt snabbare av mycket UVA-strålning.