"Vin är nyttigare än motion"

Vin varje dag kan skydda dig mot kärlsjukdom.

En ny studie visar att långvarigt drickande minskar farligt kolesterol nästan lika effektivt som mediciner.

– Det finns starkare stöd för att vin är nyttigt, än det finns för att börja motionera på doktorns inrådan, säger professorn Fredrik Nyström.

Många av oss skulle förmodligen fundera över våra alkoholvanor om vi avslutade varje kväll med ett eller två glas vin. Men i själva verket borde kanske fler ha en sådan rutin – om inte annat för att skydda hjärtat och sova bättre.

– Det ger bättre prognos än att vara helnykterist – de flesta tidigare studier talar för att det är farligt att inte dricka alkohol alls, jämfört med att vara måttlighetskonsument, säger Fredrik Nyström, forskaren bakom studien.

Drack vin varje dag

Han lät 45 deltagare i åldrarna 25 till cirka 35 år lottas i två grupper. Den ena fick inte dricka alls på tre månader, den andra ordinerades vin dagligen – 1,5 deciliter till kvinnorna och 3 till männen. Under tiden togs noggranna prover på bland annat lever, blodfetter och total fettmängd i kroppen. Nu är de preliminära resultaten klara – och de har förvånat inte minst Fredrik Nyström själv.

– Att blodfetterna blev så pass mycket bättre hade vi inte väntat oss, säger han.

– Det farliga kolesterolet sjönk med 17 procent hos vindrickarna jämfört med kontrollgruppen.

Det gör vin nästan lika effektivt som statiner, den medicin som vanligen används mot dåliga blodfetter.

Levern opåverkad

En annan oväntad effekt var att levern gick helt fri från påverkan enligt blodproverna.

– Vi tog fem olika prover och det hände absolut ingenting. Det förvånade mig – jag hade tänkt mig att vi skulle kunna se att det åtminstone var jobbigt för levern, men inte ens det hittade vi.

Skulle en kritiker säga att ni tittat under en för kort tid?

– Tre månader är en lång tid. Det här är den längsta studien av det här slaget som någon har gjort med alkohol.

Gav vinet några negativa effekter alls?

– Nej – det var väl i så fall att några deltagare som klagade och tyckte att det var tungt att dricka så mycket vin varje kväll! En kvinna hoppade av, hon tyckte det blev för jobbigt.

– Väldigt få har ju möjlighet att dricka till frukost.

”Tjat om överdosering”

Ett flertal studier har nu talat för att alkohol främjar hälsan, särskilt när det gäller att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Men myndigheterna vill trots det inte uppmuntra till vindrickande, ens i liten mängd.

Typiskt svenskt att hetsa upp sig över alkohol, menar Fredrik Nyström.

– Det är så svenskt att tjata om överdosering – men så är det ju med allt! Att banta för mycket är inte heller bra, vi har många anorektiker. Att motionera för mycket är inte bra, de flesta läkemedel är också farliga att överdosera – det gäller också vitaminer.

Varningarna upprör

Mest upprörd blir han av att Folkhälsoinstitutet offentligt varnar för att alkohol höjer blodtrycket.

– Med nivåerna vi talar om här sänker det blodtrycket – det vet ju varenda människa – det är kärlvidgande och därmed blodtryckssänkande! Det är först vid mycket stort intag som blodtrycket stiger i stället.

Hur mycket är för mycket?

Forskarna är oense om vilken mängd som ger beroende och sjukdomar. Bevis finns dock för:

Folkhälsoinstitutet: Drickandet är hälsofarligt

Sven Wåhlin,läkare vid Folkhälsoinstitutet, vill trots positiva studier inte rekommendera någon att dricka vin dagligen. Och absolut inte upp till tre deciliter.

– Nej, verkligen inte. Vi har satt en riktlinje för riskabelt drickande vid högst två glas vin per dag för män, och drygt ett glas vin för kvinnor. Det är mindre mängder än i undersökningen du nämner.

Varför anser ni att det är farligt?

– Människor reagerar olika på alkohol, det är mycket individuellt. Dessutom är det framför allt äldre som kan få skydd mot hjärt- och kärlsjukdomar. Inte yngre

Wåhlin anser att fördelarna knappast uppväger nackdelarna, om man räknar in cancer, infektioner och skador.

– Visste du att fyra procent av all bröstcancer anses bero på alkohol? Hur många personer blir det i Sverige?

– Och även om det farliga kolesterolet minskar, har man i andra studier sett att blodtrycket ökar.

Sven Wåhlin leder Riskbruksprojektet, en grupp som på regeringens uppdrag verkar för att läkarna ska bli mer medvetna om alkoholskadorna i samhället.

– Men vi vill inte avråda någon från att ta ett glas vin – det är fortfarande en social dryck, säger han.

Publisert: