Allt färre sjukskrivs för stress

Sjukskrivning för stressrelaterade besvär, till exempel utbrändhet, har mer än halverats sedan september 2006.

Viktiga orsaker tros vara regeringens nya sjukregler och att läkarna fått klarare riktlinjer för sjukskrivning.

Utbrändhet, eller utmattningssyndrom som det egentligen heter, beskrevs för några år sedan som en folksjukdom.

– Tidigare sjukskrevs människor oavsett om det rörde sig om en lättare eller svårare reaktion på stress, säger Jan Larsson, projektledare på Socialstyrelsen.

I september 2006 var 20 098 svenskar sjukskrivna för olika psykiska stressreaktioner, utmattningssyndrom inräknat. I september 2009 hade antalet minskat till 8 482, en minskning med 58 procent, visar siffror från Försäkringskassan.

Sjukskrivningarna minskade totalt sett under samma period med 43 procent, till drygt 110 000 personer.

Glädjande siffror

– Det är självklart glädjande siffror om färre drabbas av stressrelaterad ohälsa, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

Jan Larsson arbetade 2007 och 2008 med att ta fram nya rekommendationer för sjukskrivningstider för olika diagnoser.

TT: Är det positivt eller negativt att de stressrelaterade sjukskrivningarna minskar?

– Om minskningen beror på att de som försvunnit bort från sjukskrivning får bättre hjälp och att man gjort en bättre sortering av vilka som sjukskrivs så är det positivt, säger Jan Larsson.

TT: Tror du att det är vad som hänt?

– Delvis tror jag absolut att det är så. Sedan kan regeringens nya rehabiliteringskedja och landstingens arbete med att få ned sjukskrivningarna också påverkat, säger Jan Larsson.

Nya tidsgränser

Nya riktlinjer från Socialstyrelsen är bara en av de förändringar som skett sedan 2006. En annan är de nya regler i sjukförsäkringen som infördes juli 2008. Dessutom finns nu en rehabiliteringsgaranti för personer med lindriga psykiska besvär, och extrapengar delas ut till de landsting som lyckas få ned sjukskrivningstalen.

Torsten Kindström är verksamhetsansvarig på Föreningen Balans som ger stöd bland annat till personer som drabbats av utmattningsdepression. Han har svårt att säga om det är positivt eller negativt att färre sjukskrivs.

– Svaret beror på vad som faktiskt har hänt med de berörda människorna. Det är svårt att veta vad som döljer sig bakom siffrorna. Om förändringen beror på att de fått en bättre vård och bättre rehabinsatser är det förstås bra. Men det är tveksamt, för psykiatrins brister kvarstår, säger han.

Torsten Kindström håller med om att det nog tidigare skedde en översjukskrivning.

– Orsaken har varit brister i vård och rehabilitering. Att gå långtidssjukskriven är sällan ett önskemål från de drabbade, säger han.

Men han anser samtidigt att regeringens förändringar av sjukförsäkringen har gått för snabbt, och undrar hur de som nu utförsäkras ska klara sig på arbetsmarknaden.

TT

Publisert: