Akutens chef: Jag förstår att det finns missnöje

HÄLSA

En anmälan hos ansvarsnämnden väntar nu på behandling.

– Att det finns ett missnöje har jag förståelse för, säger Per Lindmarker verksamhetschef vid akutkliniken i Solna.

Paret Halina och Gert Wiltman har anmält bemötandet till ansvarsnämnden vid Karolinska sjukhuset.

– Ett komplext fall. Det är många inblandade, flera kliniker och många läkarbesök, säger Per Lindmarker verksamhetschef vid akutkliniken i Solna.

Ska utredas

– Det är beklagligt om de inte känner sig rätt bemötta, säger han.

Under augusti ska Per Lindmarker se till att mottagandet och behandlingen som Halina fick vid Solnaakuten utreds.

Den 24 februari skickade Gert Wiltman ett brev till verksamhetschefen Per Lindmarker.

Svaret dröjde

Fyra månader senare, den 29 juni, fick de svar. Per Lindmarker beklagade att det tagit så lång tid att komma fram till en diagnos och allt det svåra lidande det inneburit för Halina.

”Ett flertal läkare har varit inblandade och man var inne på fel spår från början, vilket i sin tur påverkade andra i efterföljande bedömningar”, skriver han.