Östrogenläkemedel fördubblar cancerrisk

Av: Karin Persson

Publicerad:
Uppdaterad:

Hälsa

Risken för livmodercancer ökar även vid låga halter

Att behandling med högpotenta östrogener kan medföra ökad risk för cancer har varit känt länge.

Men nu visar en stor svensk studie att också läkemedel med låg koncentration av östrogen ökar risken för livmodercancer.

– Man har gödslat alldeles för frikostigt med dessa tabletter, säger Elisabeth Epstein vid kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Lund.

Studien, där 40 000 svenska kvinnor ingick, visar att behandling med tabletter med låg koncentration av östrogen fördubblar risken för livmodercancer.

Behandlingen är vanlig och ges dels till kvinnor med klimakteriebesvär, dels till äldre kvinnor som har problem med sköra slemhinnor.

Gynekologen Elisabeth Epstein, som varit med och genomfört den nya studien, säger att man tidigare har trott att behandlingen är ofarlig eftersom den har en låg påverkan på kroppen och ska verka lokalt.

– Men vad vi har sett nu är att den har en stor påverkan på livmoderns slemhinna. Den blir tjockare och kan bli så tjock att det övergår i cancer.

Behandling med lågpotenta östrogener mot sköra slemhinnor finns som receptbelagda tabletter och som receptfria vagiatorer. Det är vid behandling med tabletter som man sväljer som man har kunnat fastställa ökningen av risken för cancer.

Ett stort problem är enligt Elisabeth Epstein att man inom bland annat äldrevården varit alltför frikostig med att skriva ut lågpotenta östrogener i tablettform.

– Ofta har man skrivit ut det på felaktiga grunder och till exempel trott att det hjälper mot urinvägsinfektion. Man har satt in det på gamla kvinnor som inte kan ifrågasätta, som litar på sin doktor, säger hon.

Behandlingen ska inte användas mot urinvägsinfektion eller ansträngningsinkontinens. Om man har besvär med sköra slemhinnor tycker Elisabeth Epstein däremot att det kan vara idé att behandla i ett par år. Helst ska man välja en behandling i vaginal form.

– Sedan ska man göra en utvärdering och ifrågasätta om det behövs vidare behandling.

Riskerna vid behandling med högpotenta östrogener har uppmärksammats mycket på senare år. I och med det har många läkare valt att i stället skriva ut tabletter med lägre koncentration av östrogen i tron att dessa inte ökar risken för cancer.

– Det har inte gjorts så mycket studier kring det här tidigare. Man har underskattat riskerna med dessa preparat, säger Elisabeth Epstein.

Publicerad: