Pappa visar hur gammal du blir

HÄLSA

Grattis, Göran Persson!

Du har chansen till ett riktigt långt liv.

Enligt ny svensk forskning avgör pappas ålder hur gammal du blir.

Sedan tidigare har forskare slagit fast att telomererna, som sitter i ändarna av våra kromosomer, avgör hur gamla vi kan bli.

Foto: Goda gener. Skådespelaren Marika Lagercrantz, 51, kan se fram emot ett långt liv. Hennes pappa, författaren Olof Lagercrantz, blev 91 år gammal.

Forskargruppen vid Umeå universitet har studerat blodprover från personer från 49 olika familjer i norra Sverige.

Slutsatsen är att det är pappornas gener som bestämmer vår möjliga livslängd.

Goda nyheter för statsminister Göran Persson, 56, -vars pappa Tomas nått den aktningsvärda åldern 94 år.

Bestäms av pappan

Deras längd varierar från person till person och förkortar sig vid varje celldelning.

När de har delat sig så många gånger att inget återstår dör man.

Umeå-forskarna kan nu slå fast att längden på telomererna när vi föds bestäms av pappan, skriver Svenska Dagbladet.

Doktoranden Katarina Nordfjäll, som deltagit i forskargruppen, menar dock att man inte kan sätta likhetstecken mellan gammal pappa och ett eget långt liv.

-Vad vi visat för första gången är att telomer-längden ärvs från pappan. Vi har också vid cellodlingar sett tecken på att just längden på telomererna är avgörande för hur de lever kvar.

Livsstilen avgör

- Men människans livslängd bestäms av flera faktorer som vår livsstil, vad vi äter, vilka infektioner vi får och annat. Det är sannolikt inte enbart telomerernas längd som avgör, säger hon till SvD.

Vid studien samlade forskarna in blod från 132 friska norrlänningar i 49 olika icke-besläktade familjer.

Hälften av deltagarnas blodceller frystes ner och den andra infekterades med virus. Därefter jämfördes cellernas dna och längden på telomererna räknades.

Här är fler som kan hoppas på långt liv

Johan Edgar