Så kommer du igång

HÄLSA

Kartlägg ditt ätande under en veckas tid

Skriv ner allt du äter i en anteckningsbok.

Först efter det kan du börja förändra dina matvanor.

Foto: Skaffa en anteckningsbok.

✓Skriv ner

Ha en anteckningsbok/ arbetsbok tilll hands. Skriv ner allt du äter varje dag i en vecka. Skriv också ner hur dagen har varit med hjälp av nyckelfrågorna till höger.

Det är viktigt att du skriver ner dina svar och inte bara tänker igenom dem. Tänk på att även små vardagshändelser påverkar hur du äter.

✓Sätt upp viktmål

Skriv ner hur mycket du vill gå ner i vikt totalt. Sätt upp delmål. Det kan vara 3–5 kilo efter fem veckor och kanske 8–10 kilo efter tio veckor.

✓Ett steg i veckan

Ägna sedan en vecka åt varje steg i rätt ordning. Ha hela tiden nyckelfrågorna i åtanke.

✓Var målmedveten

Skriv varje dag ner vad du tänker, känner och gör. Träna målmedvetet på det du vill förändra.

Här är dina nyckelfrågor:

Läs mer:

Ann-Cathrine Björnör Carlsson