Allt fler kvinnor drabbas av stroke

HÄLSA

Stress och rökning viktiga orsaker

Allt fler unga kvinnor får stroke, det vill säga hjärninfarkt eller hjärnblödning, visar en ny avhandling.

Rökning och stress är några av orsakerna.

Enligt avhandlingen, som tagits fram vid Linköpings universitet, ökade antalet strokefall under perioden 1989–2000 med 33 procent bland kvinnor och 19 procent bland män.

– Vi har sett en antydan till ökning bland kvinnor redan tidigare, så det är möjligt att den här studien visar en fortsättning på den tendensen, säger Nils Wahlgren, professor i neurologi vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna och en av Sveriges främsta strokeexperter.

Rökning viktig orsak

En orsak till det ökande antalet strokefall är att vi får en allt äldre befolkning. 80 procent av alla som drabbas av stroke är över 65 år.

– De närmaste tio åren räknar vi med att antalet strokedrabbade ska öka med minst 15 procent, säger Nils Wahlgren.

Den nu gjorda studien omfattar dock endast personer mellan 30 och 65 år. Enligt Nils Wahlgren kan en förklaring till den kraftiga ökningen bland kvinnor vara – rökning. Allt fler unga kvinnor röker, och rökning är en av de största riskfaktorerna för att drabbas av stroke.

Stress och diabetes också riskfyllt

Stress och höga krav är också tänkbara orsaker. Stress leder ofta till högt blodtryck, vilket är en annan av de absolut viktigaste riskfaktorerna.

– Den sortens diabetes som tidigare kallades åldersdiabetes, diabetes typ 2, är också en riskfaktor som kryper allt längre ner i åldrarna, säger Nils Wahlgren.

För den som drabbas är det avgörande att komma till sjukhus så fort som möjligt. Att få behandling inom tre timmar är livsviktigt - får man hjälp inom 90 minuter är chanserna att klara sig utan eller med endast små skador mycket goda.

Stroke-mejl bra

På senare tid har ett mejl florerat med instruktioner för hur det går att känna igen en stroke. Enligt mejlet ska man:

Be personen som misstänks vara drabbad att le.

Be honom eller henne att lyfta båda armarna.

be honom eller henne att säga en enkel, men sammanhängande mening – till exempel "Solen skiner i dag”.

Har personen i fråga problem med att klara någon av dessa saker ska man enligt mejlet ringa 112 och begära ambulans.

– Det här är förstås ett väldigt grovt mått, men jag tycker ändå att det är bra. Jag tror att vi skulle kunna fånga in många patienter på det sättet, säger Nils Wahlgren.

– Med ett bättre förebyggande arbete och en större medvetenhet om symtomen på stroke tror jag att vi skulle kunna minska antalet drabbade betydligt, fortsätter han.

Så känner du igen en stroke

De vanligaste symtomen på en stroke är:

Det här ökar risken för stroke

Läs mer:

Annica Lundbäck