Överläkarens lösning – när du inte får upp den

Många svenska män lider av impotens. Här är lösningen på problemet.

Överläkaren om 4 mediciners för- och nackdelar: ”En är billig och bra”
Symtomen att hålla koll på – därför drabbas du: ”Finns faktorer du själv kan påverka”
Sista utvägen – när inget annat hjälper