Dålig hälsomärkning av företagen

Av: 

Johanna Edström

Allergi

Dina kläder kan ge dig allergi, astma och minska chansen att få barn.
Trots det hälsomärker inte stora kläd- och textilföretag sina produkter.
– Vi kan inte garantera att det inte förekommer för höga halter kemikalier i plagg som vi säljer, säger Cecilia Lannebo informationschef på JC.

Kemikalierna i dina kläder kan orsaka många olika reaktioner och sjukdomar.

Kemikalierna i dina kläder kan orsaka många olika reaktioner och sjukdomar.

Foto: Michael Blann

Du kan få kraftiga hudreaktioner, cancer och ditt barn kan få störningar i utvecklingen av hjärnan.
Listan är lång på vad kemikalier i kläder kan orsaka. Textil prepareras med kemikalier för att uppnå olika effekter som till exempel en viss tvätt på jeans. Tygerna kan även prepareras med antimögelmedel för att de ska skyddas i frakten. Bomull är ett av världens vanligaste textilfiber och ett av världens mest besprutade. Ofta används ett kilo kemikalier för att producera ett kilo bomull. Ett annat vanligt förekommande ämne är formaldehyd. Det anses farligt för hälsan och är förbjudet i spånskivor, men det får förkomma i kläder. Trots det hälsomärker och hälsogaranterar få företag sina produkter.

Märkning används oftast inte

Det finns en hälsomärkning, Öko-tex, som garanterar att plagget har testats och är fritt från kemikalier. Men i Sverige används märkningen nästan bara på arbetskläder och barnkläder.
– Jag tror att klädföretagen inte hälsomärker sina kläder för att det är dyrt, lite krångligt och investerarna tror inte att de får tillbaka på affären, säger Anders Blom, forskare vid forskning- och utvecklingskoncernen Swerea.

Utbildar leverantörer

Men det finns undantag. Hemtex och Kappahl är två företag som använder sig av hälsomärkningen på en del av sina plagg. JC har däremot valt att inte hälsomärka.
– Vi arbetar genom att själva utbilda våra leverantörer i våra kemikaliekrav, säger Cecilia Lannebo, informationschef på JC.

Både JC och klädmärket Cheap Monday har tidigare tvingats stoppa försäljningen av en del klädesplagg. Orsaken i Cheap Mondays fall var att man upptäckte att kläderna hade för höga halter av ämnet nonylfenoletoxylat. Och i JCs fall var kläder behandlade med antimögelämnet dimetylfumarat (DMF). Ett ämne förbjudet i Sverige sedan maj 2009. Ett ämne som varit förbjudet i Sverige sedan maj 2009.

Vad har stora klädkedjor som JC för ansvar att se till att produkterna inte är skadliga?
– Vi har ett stort ansvar, men vi kan inte till 100 procent garantera att det inte förkommer för höga halter kemikalier i de plagg som kommer från externa företag. Leverantörerna har listor med kemikalievärden som ska följas. Men det är inte vi som kontrollerar att de efterföljs utan det gör leverantörerna själva, säger Cecilia Lannebo.

Det är ett vanligt sätt att arbeta med kontroller av plagg, men i textilbranschen kritiseras tillvägagångssättet.
– Jag tycker att det är helt bakvänt att de som tillverkar varan också kontrollerar varan. Ofta är det heller inte samma parti som analyseras som sedan köps in av klädföretagen, säger Anders Blom.

Borde kemikalieinspektionen skärpa reglerna?
– Ja, vi borde ha hårdare regler och konsumenterna har rätt till mer information, men det är nästan omöjligt att överblicka kläd- och textilbranschen i sin helhet. Vi kan inte ändra reglerna på egen hand eftersom de gäller för hela EU. Vi arbetar för skärpta reglerna, men det tar tid, säger Christina Rudin Snöbhom.

Så minskar du hälsoriskerna

1. Titta efter Öko-tex-märket. Det finns på en del barnkläder, arbetskläder och utvalda klädmärken och är en hälsogarantimärkning, inte en miljömärkning.

2. Fråga i butiken efter kläder som är fria från kemikalier. Det kan ge resultat om efterfrågan ökar. Företaget har ansvar för sina produkter.

3. Tvätta nyinköpta kläder. Vissa kemikalier går att tvätta bort.

4. Vädra nya kläder som luktar starkt av kemikalier för att minska risken för inandning av farliga ämnen.

5. Välj miljömärkta textilier. De uppfyller vissa miljö- och kemikaliekrav. Var medveten om att de trots miljömärkning ändå kan innehålla farliga kemiska ämnen.

6. Välj ekologiskt odlad bomull.

7. Undvik impregnerade, flamskyddade eller antibakteriella textilier eftersom farliga kemikalier vanligtvis har använts.

8. Meddela butiken om att nya plagg ger besvär. Uppsök läkare om besvären är stora.

Källa: Kemikalieinspektionen och WHO.

Så bra är företagen

H&M
Hälsomärkning: Nej.
Kontroller: Plagg från externa företag kontrollerar leverantörerna själva. På övriga plagg utförs stickprover av egna och externa laboratorier.

Källa: Andrea Roos, presskontakt H&M

Lindex
Hälsomärkning: Nej.
Kontroller: Plagg från externa företag kontrolleras av leverantörerna själva. Stickprover utförs av oberoende laboratorier, som Intertek och SGS.

Källa: Anna Lindblad Corporate Communications på Lindex

KappAhl

Hälsomärkning: Ja, Öko-texmärkning på vissa utvalda produkter.
Kontroller: Hälsomärkta produkter kontrolleras av oberoende laboratorier. På övriga plagg utförs stickprover.

Källa: Charlotte Högberg, informationschef på Kappahl.

JC

Hälsomärkning: Nej.
Kontroller: Plagg från externa företag kontrollerar leverantörerna själva. På övriga plagg utförs stickprover.

Källa: Cecilia Lannebo, informationschef, på JC.

Hemtex
Hälsomärkning: Ja, Öko-texmärkning på vissa utvalda produkter.
Kontroller: Hälsomärkta produkter kontrolleras av oberoende laboratorier.
Källa: Linda Johansson, informatör på Hemtex.

ANNONS EXTERN LÄNK

Gör en hälsokontroll och få koll på hur din kropp mår - välj ditt test här.

Werlabs

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Allergi