Hemliga vårdpapper glöms i skrivaren

HÄLSA

Enligt en undersökning hittar mer än var tredje sjukhusanställd regelbundet känsliga patientuppgifter som glömts kvar i skrivaren, skriver Dagens medicin.

Både labbrapporter och patientjournaler glöms regelbundet kvar i sjukhusens skrivare.

Av de anställda inom den svenska vårdsektorn som svarat på undersökningen om skrivarslarv säger hela 34 procent att de hittar hemlig information om patienter minst en gång i månaden.

Enligt undersökningen hittas uppgifterna både av anställda inom vården och av administrativ personal.

Det var totalt 4500 personer i åtta länder och inom fem olika branscher som svarade på undersökningen som beställdes av skrivartillverkarna Samsung och utfördes av undersökningsföretaget Lightspeed Research, skriver Dagens medicin.