Nästan hälften av svenskarna överviktiga

Forskare efterlyser krafttag

Svenskarna är snart lika feta som resten av invånarna i OECD-länderna. Nästan hälften av landets befolkning, 44 procent, väger för mycket, visar en studie från OECD. Forskare efterlyser nu politisk handlingskraft.

Sverige är på väg att kvala in bland de elva OECD-länder där över hälften av befolkningen väger för mycket. 33 procent av svenskarna är överviktiga och 11 procent lider av fetma. I genomsnitt är 47 procent av OECD-ländernas invånare feta eller överviktiga. Det visar den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD:s årliga rapport där aktuell statisk från medlemsländerna sammanställs.

– Industrin gör god mat och mat är billigt. Många har långa arbetstider och svårt att hinna med att laga mat. De kan inte prioritera utan väljer snabba och enkla lösningar. Snabbmaten är en temperaturmätare på en livsstil, säger Stephan Rössner, professor på överviktsenheten vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Skatt på läsk

Han efterlyser en gemensam samhällssyn på övervikt och fetma.

– Vissa produkter skulle man kunna införa skatt på, läsk till exempel. Jag tror att det skulle markera att det finns ett intresse från samhällets sida för de här frågorna.

För att komma åt problemet med övervikt och fetma efterfrågar han också bättre undervisning i hemkunskap.

Finn Rasmussen, professor i socialmedicin vid Karolinska institutet, uppmanar till krafttag från regeringshåll.

– Nu får vi ännu en gång svart på vitt att övervikt och fetma är ett problem också i Sverige. Nu behövs det politisk handlingskraft. Regeringen borde lyfta fram folkhälsofrågorna och fetmans långsiktiga konsekvenser.

Att fetma kan leda till följdsjukdomar som diabetes, högt blodtryck och cancer är allmänt känt. Ett body mass index (BMI) på över 30 förkortar dessutom, enligt Rössner, livet med tre–fem år.

Förebyggande

Kenneth Johansson (C), ordförande i riksdagens socialutskott, ser allvarligt på OECD–statistiken.

– Det görs inte tillräckligt. Mycket av ansvaret ligger på lokal och regional nivå: inom skolan och primärvården. Kost och motion på recept har inte fått något riktigt genomslag. Att jobba förebyggande med hälsan kan sjukvården bli mycket bättre på.

Även Ylva Johansson (S), vice ordförande i socialutskottet, betonar vikten av förebyggande arbete.

– Det är inte så många som söker vård för övervikt, men många av dem som kommer till primärvården skulle lyssna på en sköterska eller en läkare som tog sig tid att diskutera livsstilsfrågor, säger hon.

TT

Publisert: