Allvarliga sjukdomar kan upptäckas tidigare

HÄLSA

I framtiden kan du ta reda på om du har anlag för fetma eller cancer

Tack vare en ny upptäckt kan framtidens läkare snabbare avgöra om en person riskerar att drabbas av sjukdomar som diabetes, alzheimer eller cancer.

Svenska och amerikanska forskare presenterar i senaste numret av Science en skräll som kommer att ge eko inom den genetiska forskningsvärlden. Den genetiska variationen mellan olika människor ser inte ut riktigt som genetikerna tidigare har trott, visar forskarna som har använt sig av en ny teknik för att studera 20 individers arvsmassa.

Normalt sett har varje människa sina gener i två kopior, en från mamma och en från pappa.

- Men vi har hittat ungefär 70 gener som finns i antingen ett för litet antal kopior, alltså en kopia, eller i för stort antal, alltså tre eller fyra kopior, säger Anders Zetterberg, professor i tumörcytologi (läran om tumörers celler) vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien.

Genbalansen rubbad

I normalbefolkningen har en genomsnittsindivid elva regioner i arvsmassan med gener i antingen för liten eller för stor uppsättning, enligt studien.

- Det som är förvånande är att detta utgör en mycket högre grad av de strukturella förändringarna i arvsmassan än man tidigare har trott, säger Anders Zetterberg som spår att upptäckten kan få stor praktisk betydelse för framtidens patienter.

- Med hjälp av vår metod kan man hitta ett snabbare sätt att hitta sjukdomsrelaterade gener, både inom metabolism, cancer och neurodegenerativa sjukdomar, säger Anders Zetterberg.

Fetma och nervdöd

Forskare som undersöker sjukdomar som har med ämnesomsättningen (metabolismen) att göra, fetma och diabetes till exempel, kommer troligen att läsa Science-artikeln med största intresse, liksom kollegorna som forskar kring nervsjukdomar som alzheimer eller kring ärftliga former av cancer.

Den analysteknik som forskarna har använt sig av kallas Roma (representational oligonucleotide microarray analysis) och har ursprungligen tagits fram för att undersöka skillnader mellan de genetiskt instabila cancercellerna och normala celler. Roma-tekniken är i dag mycket dyr att använda, men Anders Zetterberg spår att den redan inom ett år kommer att bli mycket billigare i takt med att analysmetoden vinner mark.

Sara Rosén/TT