Läkarnas hemliga dubbelspel

HÄLSA

Får miljoner av samhället för ADHD-forskning – och arbetar för tillverkare av ADHD-medicin

1 av 3 | Foto: Hanna Eriksson/Mats Strand
Flera stolar Såväl professor Bruno Hägglöf, till vänster, och överläkare Björn Kadesjö, till höger, har dubbla uppdrag. Samtidigt som de har uppdrag åt Socialstyrelsen arbetar de som experter åt läkemedelsföretaget Eli Lilly.

De får miljoner av samhället för forskning och arbete med ADHD-sjuka.

Samtidigt har socialstyrelsens Björn Kadesjö och professor Bruno Hägglöf ett hemligt avtal med läkemedelsbolaget Eli Lilly som tillverkar – ADHD-medicin.

En omstridd medicin som misstänks orsaka självmord.

Björn Kadesjö, 61, är överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Han är samtidigt socialstyrelsens vetenskapliga råd.

Den 17 november 2005 fick han två miljoner kronor av socialstyrelsen och nationell psykiatrisamordning för att utreda ADHD-vården – ”såväl medikamentella som ickemedikamentella”.

Då hade han ett drygt halvår innan skrivit på sitt avtal med Eli Lilly. Han anlitades av läkemedelsjätten som försöker få sitt omstridda ADHD-läkemedel Strattera godkänt i Sverige.

Kadesjö har lovat att ”direkt underrätta Lilly och inte avslöja någon information utan Lillys på förhand givna skriftliga godkännande”.

Omfattande kontakter

Två gånger har han skrivit på liknande avtal – 2002 och 2005.

Björn Kadesjö är också kvalitetsansvarig och utbildningsansvarig på Einaq, Eli Lillys egen organisation för utbildning om ADHD.

E-post som Aftonbladet har tagit del av visar att han har haft omfattande kontakter med marknadsavdelningen på Eli Lilly.

Så här skrev läkemedeljättens produktspecialist Göran Larsson till Kadesjö den 14 juni i somras:

”Jag skulle behöva ännu mer hjälp: om vi tillsammans kunde titta över vårt kommande presentationsmaterial på Strattera. Syftet är helt enkelt att försäkra oss om att vi går ut med ett material som är i samklang med er specialister. En form av marknadsundersökning av budskapet skulle man kunna säga”.

När Kadesjö fick socialstyrelsens och nationell psykiatrisamordnings uppdrag att bland annat utreda frågor kring ADHD-vård och medicinering lämnade han Eli Lillys rådgivande organ.

Men ett av de två tysthetsavtalen han har undertecknat med läkemedelsbolaget gäller fram till år 2012.

På flera stolar

Överläkare Bruno Hägglöf, 60, på universitetssjukhuset i Umeå sitter också på flera stolar.

Han är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Umeå universitet och sitter med i styrgruppen för socialstyrelsens och landstingens kvalitetsregister för ADHD-behandling.

I den egenskapen ska han vara med och jobba för riktlinjer för ADHD-behandling som kan ”ge ökad trygghet vid läkemedelsbehandling”.

Bruno Hägglöf är samtidigt starkt knuten till läkemedelsbolaget Eli Lilly och marknadsföringen av den omstridda ADHD-medicinen Strattera.

Den 16 februari 2004 skrev han på ett avtal med anledning av preparatet och lovade att ”direkt underrätta Lilly och inte avslöja någon information utan Lillys på förhand givna skriftliga godkännande”. I fem år, fram till 2009, har Hägglöf lovat läkemedelsbolaget sin tystnad.

Nämnde inga biverkningar

För Eli Lilly gav uppgörelsen med Bruno Hägglöf snabbt utdelning.

Den 9 november 2004 presenterades och lovordades ADHD-medicinen Strattera i Nyheterna i TV4.

Bruno Hägglöf berättade om preparatet och en burk med namnet och loggan Lilly exponerades under lång tid i bild.

– Strattera är en medicin som ökar ett ämne som heter noradrenalin i centrala nervsystemet och det ämnet har visat sig ha betydelse bland annat för så kallade ADHD-symtom, sa Hägglöf i intervjun.

Ingenting nämndes om biverkningar eller andra risker.

Är bolagets kontaktperson

Två dagar efter inslaget upptogs Bruno Hägglöf i Eli Lillys Advisory Board – rådgivande organ.

I avtalet står:

”Syftet med denna grupp är att den ska fungera som rådgivande till Lilly i frågor relaterade till Strattera. Medlemmarna kommer att få ta del av medicinsk fakta samt inblick i strategin kring marknadsföringen av Lillys läkemedel inom neuropsykiatri”.

Hägglöf är i dag också Eli Lillys officiella kontaktperson.

I pressrummet på läkemedelsbolagets hemsida står det:

”För mer information om ADHD eller Strattera kontakta: Bruno Hägglöf, Professor i barn- och ungdomspsykiatri, Umeå universitet”.

Med i reklam

På bolagets hemsida är Hägglöf också med i reklamen för preparatet som uppges få barn att somna snabbare.

– När barnen får den sömn de behöver är de mindre irritabla. Det leder i sin tur till att de fungerar bättre i hemmet, i skolan och i sociala situationer, säger Hägglöf i bolagets marknadsföring av Strattera.

Läkemedelsjätten har plöjt ner miljoner och åter miljoner på att knyta upp läkare och att marknadsföra Strattera i Sverige.

I det ingår alltifrån kostnader för kongresser till middagar utomlands.

”Finns det möjlighet för mig att följa med till Berlin”, skrev överläkaren Björn Kadesjö i e-post till Eli Lillys produktmanager Carin Landsmer i februari 2004.

Bjöds på resa till Berlin

Visst fick han följa med – liksom Bruno Hägglöf och ett tiotal andra läkare. Och sexdagarsresan under sommaren handlade inte bara om Strattera och ADHD – utan också om fritid och middagar varje kväll:

”Dinner at Opernpalais Unter den Linden”, står det i programmet för en av kvällarna.

Medicinalråd Bo Lindblom på socialstyrelsen är inte helt nöjd med Hägglöfs och Kadesjös kopplingar till Eli Lilly.

– Jag tycker naturligtvis det är beklagligt att det finns en sån här problematik, att samma person har olika roller.

– Vi skulle naturligtvis vilja att de vi anlitade och de som jobbar med kvalitetsregister inte hade några band till läkemedelsindustrin.

Men utbudet av framgångsrika forskare är begränsat och det finns inte många helt oberoende att välja på, enligt medicinalrådet Bo Lindblom:

– Det gäller att de kan skilja på sina roller och inte blanda ihop dem. Det är en etisk fråga.

Godkänns snart i Sverige

Läs mer:

Richard Aschberg