Att bo på rätt ställe kan rädda ditt liv

HÄLSA

Var tredje patient får aldrig viktig undersökning

Risken att dö i hjärtinfarkt beror på var du bor.

Var tredje hjärtsjuk får ingen kranskärlsröntgen.

- Cirka 300 liv per år skulle kunna räddas , säger Ulf Stenestrand, hjärtläkare i Linköping.

Foto: Bästa och sämsta vården Betyget (från 2 till 6 där 2 är sämst och 6 är bäst) visar hur ofta sjukhusen gör vissa behandlingar i förhållande till snittet i landet. Det gäller trombolys i ambulansen, kranskärlsröntgen och reper-fusion, samt om patienterna får mediciner som trombocythämmare, statiner eller ACE-hämmare. Källa: Riks-HIA. Grafik: PATRIK LINDVALL

Sammanställningen, gjord för Aftonbladets räkning, visar att tusentals hjärtpatienter inte får den vård de skulle behöva. En tredjedel av patienterna som drabbades av en mindre hjärtinfarkt år 2004 utreddes aldrig med kranskärlsröntgen.

Trots att det strider mot Socialstyrelsens riktlinjer. Och trots att all forskning visar att det minskar dödligheten.

Två av tre röntgas

- Grovt räknat skulle cirka 300 infarktpatienter per år kunna räddas, omkring 100 är kvinnor, säger Ulf Stenestrand vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Siffrorna visar att 69 procent av alla hjärtpatienter röntgas. Men skillnaderna är mycket stora mellan sjukhusen. På vissa håll utreds nio av tio patienter, på andra bara knappt hälften.

I Linköping fick 67 procent av hjärtinfarktpatienterna kranskärlsröntgen år 2004.

- Det beror inte på ovilja eller okunskap bland läkarna, utan på ekonomi. Redan i oktober det året fick vi ställa in all planerad kranskärlsutredning för att pengarna var slut, säger Ulf Stenestrand.

Ingen förlustaffär

Enligt hans beräkningar skulle cirka 3 500 utredningar krävas för att minska dödligheten ytterligare.

Kostnaden på 300 miljoner kronor vore ingen förlustaffär.

- De pengar som det kostar sparas snabbt in på annat, som minskad sjukskrivning. Inom två år är kostnaden intjänad och fler överlever, säger Ulf Stenestrand.

Läs mer:

Läs tidigare delar i serien:

Cecilia Gustavsson ([email protected]), Jessica Ritzén ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM