Så blir du blåst av tandläkaren

Patienter betalar tusentals kronor för mycket – utan att veta det

Många betalar alldeles för mycket för en behandling hos tand­läkaren – utan att veta om det. Anledningen är att få känner till att det enligt reglerna ska finnas en referensprislista för tandvård hos alla tandläkare.
Många betalar alldeles för mycket för en behandling hos tand­läkaren – utan att veta om det. Anledningen är att få känner till att det enligt reglerna ska finnas en referensprislista för tandvård hos alla tandläkare.

En tydlig lista visar hur mycket ditt tandläkarbesök bör kosta.

Men få känner till den – och riskerar att få betala ­tusentals kronor för mycket för en behandling.

– Många har en under­dånig relation till tandläkaren och vågar inte diskutera priser, säger Jan Håkansson, övertandläkare på ­Försäkringskassan.

Myndigheten Tandvårds- och läkemedelsförmåns­verket, TLV, har tagit fram en tydlig referensprislista för tandvård. Enligt reglerna ska listan finnas synlig i varje väntrum eller reception, så att patienterna enkelt ska kunna jämföra mottagningens priser med myndig­hetens rekommenderade.

Referenspriset ska också finnas med på tandläkar­räkningen. Men få känner till listan, ­visar en ny rapport från Riksrevisionen – och många tandläkare tar överpriser.

”Väldigt tråkigt”

Exempelvis är 660 kronor referenspriset för en vanlig undersökning. Men bland de undersökningar som rapporterades in till Försäkringskassan mellan januari och maj i år, ligger de flesta över 690 kronor. Prisspannet sträcker sig uppåt tusen­lappen.

Jan Håkansson är övertandläkare på Försäkringskassan och praktiserar själv i Malmö. Han berättar att han tagit emot en patient som fått ett kostnadsförslag på 75 000 kronor på en implantat­behandling från en annan tandläkare.

– Jag sa att jag kunde ­utföra samma behandling för 30 000 kronor. Det är väldigt tråkigt att patienterna inte känner till referenspriserna.

Anledningen till att överpriser är möjliga kan enligt Håkansson vara okunskap hos patienterna, tandläkarrädsla eller en överdriven respekt för tandläkaren som auktoritet.

– Vissa känner obehag för tandläkarbesök och vill bara komma därifrån så fort som möjligt. Många har också en underdånig relation till vårdgivaren. Folk kan vara benägna att diskutera väldigt mycket när det gäller reparationer i hemmet, men säger tand­läkaren något är det väldigt lite diskussion.

Brister i informationen

Gisela Rosenquist på ­patientnämnden i Stockholm tar emot klagomål från ­patienter inom folktand­vården som känner sig lurade­.

– Mycket handlar om att man tycker att man fått bristande information om avgiften:­ att man ringt innan och fått ett pris, och sedan blir priset ett helt annat, säger­ hon.

Enligt henne brister ibland informationen från tandläkare.

– Man är skyldig att informera, och då har patienten rätt att säga nej till behandling. Om det visar sig att man brustit i informationen om kostnaderna brukar folktandvården betala tillbaka.

Så får du ersättning för tandvård

■ Tandvårdspris – Ersättning från Försäkringskassan

Upp till 3 000 kronor – 0 kronor

3 000–15 000 kronor – 50 procent av referenspriset

15 000 kronor och uppåt – 85 procent av referenspriset

Tre av fyra ligger på behandlingskostnader under 3 000 kronor och betalar ­därmed allt själva.

■ Tandvårdsbidrag utgår med:

150 kronor per år till personer mellan 30–75 år.

300 kronor per år till personer mellan 20–30 samt 75 år och över.

Så här klagar du på tandvården

Händelse: För dyr vård utan att ha fått rätt information (Folktandvården).

Anmäl till: Landstingets patientnämnd.

Händelse: För dyr vård utan att ha fått rätt information (Privat tandvård).

Anmäl till: Lokal förtroendenämnd eller tingsrätt.

Överklaga ovannämnda beslut: Övernämnder, ­tingsrätten.

Dåligt bemötande eller obehaglig upplevelse, ­felbehandling: ­Socialstyrelsen.

Felbehandling på grund av felaktig utrustning: ­Patientförsäkringen.

Publisert: