Geni och galenskap går hand i hand

Av: Niklas Eriksson

Publicerad:
Uppdaterad:

Ny forskning bekräftar sambandet mellan geni och galenskap

Mikael Niemi tror att kreativa personer har ”lite lösare mellan hjärnhalvorna”.
Mikael Niemi tror att kreativa personer har ”lite lösare mellan hjärnhalvorna”.

Geni och galenskap går hand i hand – nu är det vetenskapligt bevisat.

Och författare pekas ut i en ny studie som ett kreativt riskyrke.

– Man befinner sig i galenskapens dörröppning, man gläntar på dörren men öppnar den inte, säger författaren Mikael Neimi, 53.

Myten om den lidande konstnären har nu bevisats i en ny studie från Karolinska universitet. Den har funnit att personer med kreativa yrken är mer drabbade av psykisk sjukdom.

Med studien bekräftar man resultaten från en undersökning från i fjol som visade att det var vanligare med bipolär sjukdom och schizofreni i familjer med konstnärer och vetenskapsmän jämfört med den övriga befolkningen, skriver Karolinska institutet i ett pressmeddelande.

Författare drabbas ofta

I den nya studien har man funnit sambandet även med andra psykiatriska diagnoser, till exempel depression, drog- och alkoholmissbruk och anorexia.

Dessutom har forskarna funnit att bland författare är det vanligare med alla psykiska sjukdomar.

– Det kan nog stämma, det är min spontana känsla i alla fall, säger författaren Mikael Neimi.

Han tror att kreativa personer har ”lite lösare mellan hjärnhalvorna” och att mekanismerna som leder till kreativiteten också gör att det är närmare till ”galenskapen”.

– Det känns som att det ligger närmare till hands och det finns ju flera exempel. Men själv har jag aldrig känt marken gunga, säger Mikael Niemi.

”Skrivande borde vara ventil”

Enligt den nya forskningen har författare också nästan 50 procents ökad risk att begå självmord jämfört med den övriga befolkningen.

– Ojoj, skrivandet borde minska risken. Jag upplever det som en ventil, som att det har en terapeutisk förmåga, säger Mikael Niemi.

– Vi är nog lite speciella. Man kanske kan säga att som författare befinner man sig i galenskapens dörröppning, man står och gläntar på dörren men öppnar inte.

Studien som publiceras i Journal of Psychiatric Research visar också att släktingar till patienter som vårdas för psykisk sjukdom oftare hade kreativa yrken.

Men forskningen bekräftar inte bara myten. Den ger också nya tankar för hur vården bör se på psykisk sjukdom, skriver Karolinska Instutitet i sitt pressmeddelande.

– Om man har synen att vissa saker kopplade till patientens sjukdom faktiskt är fördelaktiga, då öppnar man för ett nyt förhållningssätt i behandlingen, säger Simon Kyaga, överläkare i psykiatri och doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid KI.

Ny syn på behandling?

Bland annat bör man se närmare på vilka symptom som ska behandlas och till kostnad av vad.

– Det har funnits en tradition av att se sjukdom i ett svart-vitt persektiv, där man har strävat efter att bota patienten och få bort alla inslag som betraktas som sjuka, säger Simon Kyaga i pressmeddelandet.

Publicerad: