Högre krav på läkare

Publicerad:
Uppdaterad:

Kan förlora legitimation vid brott

Allvarliga brott ska kunna leda till att en läkare inte kan få legitimation eller förlorar den, föreslår en statlig utredning.

Brott kan leda till att läkaren förlorar sin legitimation.
Foto: colourbox.com
Brott kan leda till att läkaren förlorar sin legitimation.

– I dag är det väldigt svårt att ta legitimationen av en person som gör sig skyldig till allvarlig brottslighet som inte har samband med yrkesutövningen, säger Per-Anders Sunesson som är huvudsekreterare i Patientsäkerhetsutredningen som på onsdagen överlämnade sin rapport till regeringen.

Socialstyrelsen bör också få möjlighet att kontrollera polisens brottsregister i samband med att någon får sin legitimation. I dag finns ingen sådan möjlighet, vilket bland annat lett till att en läkare fått sin legitimation trots att han under sin utbildning dömts till rättspsykiatrisk vård för våldtäkt och grov misshandel.

Utredningen föreslår att sjukhusen och andra vårdgivare – privata och landstingsdrivna – enligt lag ska bli skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att patienter inte ska komma till skada. Staten ska kunna kräva vite av de vårdgivare som inte följer lagen.

Miljardkostnader

I dag leder nästan var tionde vårdtillfälle till en vårdskada. Följden blir hundratusentals onödiga vårddygn.

– Det viktigaste är att patienter inte ska behöva komma till skada och behöva lida, men de ekonomiska aspekterna av det här är enorma.

Hundhuvudet för misstag som orsakas av strukturella fel får inte sällan personalen bära. Patientsäkerhetsutredningen föreslår att disciplinpåföljderna för vårdpersonal som begår fel tas bort och att den granskning som görs av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) i stället tas över av Socialstyrelsen.

– Det är bättre att patienterna får anmäla till Socialstyrelsen. Vi föreslår att det tydliggörs hur klagomålen ska handläggas och att patienterna har rätt till samma insyn i utredningsarbetet som de haft hos HSAN.

Svårt anmäla rätt

I dag är det bara en liten del av de 5 000 anmälningar som varje år görs till HSAN som leder till en granskning och ett beslut. En förklaring är att HSAN bara är skyldig att granska den person som anmälan gäller.

– Det är jättesvårt med dagens komplicerade system. Det är ju inte bara en doktor man möter utan en massa personal. Att i det läget kunna tala om vem som gjort fel är nästan omöjligt.

Vårdpersonal som betraktas som risker ska punktmarkeras av Socialstyrelsen, bland annat genom nya regler för prövotid.

– Vi menar att man ska kunna ställa krav på behandling och drogfrihet. Är personen oskicklig ska man kunna ställa krav på att man vidareutbildar sig och förbättrar sin kompetens.

(TT)

Publicerad: