Lågt IQ leder inte till tidig död

HÄLSA

Forskning har tidigare visat samband mellan låg intelligens och ökad risk för förtida död. Men en ny studie visar att sambandet helt försvann när man tog hänsyn till det liv som personerna levde, skriver Upsala Nya Tidning.

Studien, som gjorts av forskare på Karolinska institutet och Akademiska sjukhuset, baseras på mönstringstesterna av 49 000 män födda 1949–1951. Männen genomgick bland annat intelligenstest och fick även svara på frågor om sina rök- och alkoholvanor.

15 procents förhöjd dödlighet

Genomgången, som publiceras i det senaste numret av Journal of Epidemiology, visar att varje stegs minskning på den niogradiga intelligensskalan ledde till en förhöjd dödlighet vid 53 års ålder på 15 procent.

Men när forskarna sorterade bort andra kända riskfaktorer, som rökning och alkoholkonsumtion, försvann sambandet helt. I stället visade det sig att problemet helt byggde på att männen med lägre intelligens oftare levde ett ohälsosammare liv.

TT