Ny pump gör livet lättare

Publicerad:
Uppdaterad:

Dagens och framtidens vapen mot diabetes

1 av 2

Ingen chans att bli botad? Testa insulinpump. Behandlingen är det närmaste man komma ett friskt liv.

En insulinpump kan bäst beskrivas som insulinpennans motsvarighet. Men dess nål sitter i magen dygnet runt och insulinet ges kontinuerligt i små, små doser. I Sverige har pumpbehandling ökat dramatiskt de sista fem åren. Cirka 4 000 svenskar har valt behandlingsformen.

- De flesta som testar pump upplever att livet blir enklare, man mår bättre och får större frihet, säger Ulf Adamson, professor i internmedicin vid Karolinska institutet vid Danderyds sjukhus.

"Stora och otympliga"

Tillsammans med professor Per-Eric Lins skrev Ulf Adamson entusiastiskt ut pumpar redan i början av 80-talet. Då var pumparna stora och otympliga. I dag är de inte mycket större än ett kreditkort och finesserna har blivit fler. Ett jämnare blodsocker, färre svåra insulinkänningar och en högre livskvalitet är bara några av de många vinsterna.

- Att ge insulin kontinuerligt är faktiskt det bästa. Det visar en sammanställning av all forskning som finns kring pumpbehandling, konstaterar Per-Eric Lins.

Riskerna då? Tja, en av dem är att man kan drabbas av akut insulinbrist om pumpen går sönder, eller att man kan råka ut för infektioner där kanylerna sitter. Det finns vissa regler för dem som vill prova pump. Att kontrollera sitt blodsocker ofta är en.

- Men riskerna är små i jämförelse med fördelerna, säger Ulf Adamson.

En annan, ovanligare, variant av insulinpump är en modell som opereras in i underhudsfettet. Insulinet fylls på var tredje månad och doseringen styrs via en fjärrkontroll. I Sverige har nio patienter en sådan behandling.

- Fördelen med den pumpen är att insulinet kommer direkt in i bukhålan utan att ta omvägar. Det gör blodsockret stabilare, säger Ulf Adamson.

Här är fler framtida vapen mot diabetes

Inopererad glukosmätare med pump som sitter i underhudsfettet. Insulinet fylls på var tredje månad. På bilden visas en kontinuerlig glukosmätning: Ett så kallat CGMS-system mäter blodsockret kontinuerligt i tre dygn.
Foto: MINIMED
Inopererad glukosmätare med pump som sitter i underhudsfettet. Insulinet fylls på var tredje månad. På bilden visas en kontinuerlig glukosmätning: Ett så kallat CGMS-system mäter blodsockret kontinuerligt i tre dygn.

Malin Byström

Publicerad: