Ny metod räddning för onda ryggar

HÄLSA

Diskprotes ett alternativ till steloperation

En ny ryggmetod med rörlig diskprotes kan bli ett alternativ till steloperation i ländryggen.

Metoden har under ett år hittills prövats med bra resultat på sexton patienter i Sverige.

– Om den är så bra som det verkar kan det bli en stor framgång inom ryggkirurgin, säger Svante Berg, ortoped och ryggkirurg på Stockholm Spine Center i Upplands Väsby.

Cirka 600 ryggpatienter stelopereras på grund av sjuka diskar varje år i Sverige. För många av dem kan diskprotes bli ett alternativ.

Den första studien

– Bäst lämpade för diskprotes är de som bara har en eller två sjuka diskar i ländryggen och som haft svåra ryggsmärtor av det i minst ett år, säger Svante Berg.

Han är först och hittills den ende i Sverige att börja använda diskprotesen, som utvecklats i Frankrike under tolv år. Den utvärderas nu i flera studier i USA. Svante Berg planerar en första vetenskaplig studie på metoden i Sverige då även ryggkirurger vid andra kliniker i landet ska delta. Man ska då jämföra diskprotesen med steloperation.

– Vi ska se hur resultatet är på sikt, framför allt hur länge patienterna är smärtfria och hur bra ryggen fungerar.

I den tidigare Svenska ryggstudien, som omfattade 300 patienter, jämfördes olika behandlingsmetoder mot svår ryggvärk av sjuka diskar.

– Man fann då att steloperation var bästa sättet att lindra smärta, även om inte alla blev bättre med metoden, säger Svante Berg.

Vid steloperation ersätts den sjuka disken vanligen med en eller flera benbitar från höften. Kotorna vid benbiten växer ihop till ett stabilt, ”stelt”, block. Några nackdelar är att man kan få smärtor och nedsatt känsel i höften, där man tagit benbiten, och att ryggen kan bli mindre rörlig.

Ett skonsammare ingrepp

Vilka är fördelarna med den nya metoden?

– Ingreppet är mindre och skonsamt mot ryggmuskulaturen. Operationstiden är hälften så lång och läkningen går snabbare. Man kan röra sig direkt dagen efter operationen och är sjukskriven mycket kortare tid. Smärtan kan snabbt minskas och rörligheten i ryggraden bibehålls. Man hoppas minska slitage på kotorna ovan och nedanför ingreppet.

Finns risker?

– Framför allt risk för infektion som vid andra operationer.

VAD ÄR sjuk disk?

Så fungerar protesen

Ann-Cathrine Björnör Carlsson