Kvinnor förlorare vid långpendling

HÄLSA

Lång pendling till jobbet är stressande och ger sämre hälsa, framför allt för unga kvinnor.

Den som pendlar mer än en timme enkel väg löper 30 till 50 procent större risk att drabbas av sömnstörning, negativ stress och sämre psykisk hälsa jämfört med den som kan gå eller cykla till jobbet.

Studien, som presenterades vid Läkarstämman i Göteborg, visar också att ju äldre du sedan blir desto sämre hälsa får du av lång arbetspendling.

TT