Butiker säljer giftiga pistagenötter

Publicerad:
Uppdaterad:

Innehåller gift lika starkt som biologiskt stridsmedel

Tjugotvå ton importerade pistaschnötter stoppas sedan miljökontoret i Helsingborg hittat höga halter av mögelgiftet aflatoxin.

Men över sju ton av partiet har redan kommit ut i affärerna i Skåne och Göteborgstrakten.

Se upp De giftiga pistagenötterna har redan kommit ut i handeln.
Se upp De giftiga pistagenötterna har redan kommit ut i handeln.

Fyndet av det starkt cancerframkallande mögelgiftet gjordes när livsmedelsavdelningen på det kommunala miljökontoret i Helsingborg tog tre prover på nötterna. I ett av proverna var halten aflatoxin 8,1 mikrogram per kilo medan högsta tillåtna halt är två mikrogram, rapporterar Helsingborgs Dagblad.

Måste plocka in påsarna

Miljönämnden har beslutat om omedelbart saluförbud för hela partiet. Företaget som importerat nötterna, Retail Trade 2000 International AB, har också ålagts att återkalla alla påsar som levererats ut till handeln. Affärerna finns främst i Skåne och Göteborgsregionen.

Kan användas som biologiskt stridsmedel

Aflatoxin bildas av mögelsvampar när livsmedel transporteras eller lagras i för fuktig miljö. År 2001 kom ett dansk larm om giftet i importerade fikon. Ämnet anses så starkt cancerframkallande att det nämnts som möjligt biologiskt stridsmedel.

Partiet i Helsingborg kom enligt tullhandlingarna från Libanon och kontrollerades därför inte av Livsmedelsverket. Men ursprungligen kom nötterna från Iran.

Magnus Hallin, hälftenägare till importföretaget, säger att han har litat på den libanesiske leverantören som bifogat ett intyg på att nötterna aflatoxintestats av libanesiska myndigheter när de kom från Iran.

– Jag vill betona att det bara är enkilospåsar som omfattas av saluförbudet. De 200-gramspåsar som finns i affärerna kommer från en tidigare leverans, säger Hallin till tidningen.

TT

Publicerad: