Fråga 2: Hur säker är du på att du kommer att lyckas nå de mål du har satt upp?

HÄLSA

1..........2..........3..........4..........5..........6..........7..........8..........9

(relativt osäker.............ganska säker..............mycket säker)

Var på skalan befinner du dig? Tänk efter.

SVAR

Om Du ligger mellan 1 och 3 på skalan:

”Du tvivlar”

Du är osäker på om du verkligen kommer att nå de mål du har satt upp. Du känner dig kanske ledsen för att det är så svårt. Om du har försökt att gå ner i vikt tidigare kan det kännas som om ”där ser man, det här kommer aldrig att gå, jag klarar ingenting”.

Tänk då på vad du har lyckats med tidigare i livet. Har du gått ner i vikt förr? Fundera på vad du gjorde då som fungerade. Prata med människor i din närhet. De kan hjälpa dig att hålla dig till den uppgjorda planen. Skriv ner vilka som kan peppa dig när du behöver extra stöd. Tänk ut några egna ”tankeknep” som kan hjälpa dig, till exempel: ”varje steg räknas”, ”jag kan ta ett litet steg till” eller ”jag har lyckats komma en bit och kan lyckas en bit till”.

Ett tips: Ta en kortlek. Skriv ner en positiv händelse i ditt liv, ett tillfälle när något har gått bra, på varje kort. Ha alltid kortleken med dig så att du kan dra ett kort på måfå när det känns motigt.

Om Du ligger mellan 4 och 6 på skalan:

”Du vill gärna vara en uthållig och målmedveten person”

Du lyckas som regel med det du har föresatt dig. Men ibland är det svårare än vanligt. Då tvivlar du kanske på din förmåga. Det kan kännas kämpigt och upplevas som om det tar alldeles för lång tid att nå resultat. Ibland känns det väldigt tråkigt att hela tiden hålla koll på sig själv.

Fundera på när du känner dig mindre säker på dig själv. Känslan kan till exempel påverkas av att du är trött, förkyld eller ledsen. Finns det människor som påverkar dig negativt? Ibland kan det hända saker på jobbet eller i familjen som gör det svårare för dig att bestämma över dig själv. Har du mycket annat att göra som tar tid?

Vad betyder vädret för om det känns lätt eller svårt att motionera? Skador, krämpor, smärtor, förkylning? Finns det inslag i ditt program som är obehagliga eller tråkiga? Det är inte självklart att nya vanor känns behagliga och naturliga från början. Då behöver du hitta annat som kan stötta på vägen. Semestertid kan också göra det svårare. Kanske är det så att du tycker att om det inte funkar fullt ut så är det inget värt – ”vinna eller försvinna”. I så fall behöver du öva dig i att tänka på att varje steg leder framåt, även de korta.

Tänk tillbaka på tillfällen tidigare i livet när du har lyckats genomföra något som du har bestämt dig för. Det behöver inte handla om kost och motion utan kan vara något som hade med jobbet att göra eller något som gällde dina relationer. Hur gjorde du då? Vilka ”knep” använde du som gjorde att du kände dig lyckad och handlingskraftig? Vilka människor fick du hjälp och stöd av? Vilka människor kan du få hjälp och stöd av idag?

Även om du upplever att du lyckas olika bra olika dagar eller veckor, så tänk på att din färdriktning ändå är framåt. Ett tillfälligt bakslag är inte ett återfall – du klarar av att komma igen. Alla uppnådda delmål leder framåt.

Om Du ligger mellan 7 och 9 på skalan:

”Du vet att en tillfällig svacka är just tillfällig”

Bra! I stort sett fungerar det bra för dig. Du tror på dig själv och känner oftast att du har kontroll. Du känner dig nöjd och optimistisk. Om det tar emot och är lite svårare vissa dagar så finns det ändå något viktigt att lära sig av de svårigheterna. Tänk ”Det hände något oväntat, jag kunde inte riktigt hantera det, vad kan jag lära mig av den erfarenheten?” Du kan ”spotta i nävarna” och komma igen.

Är du redo?

Lyckas du med löftet? Testa din succéstatus!