Ring 1177 när du är sjuk

HÄLSA

Nytt nummer till sjukvårdsrådgivningen

Stockholm (TT)

Ett enda telefonnummer – 1177 – ska ersätta landstingens egna nummer till sjukvårdsrådgivningen.

Kortare telefonkö och säkrare rådgivning är målsättningen.

Ambitionen är att 1177 ska bli lika känt som 112 är för akuta samtal.

Från och med första juni nås de första landstingen via det nya numret. Först ut är landstingen i Kronoberg, Uppsala, Jämtland, Gävleborg och Region Skåne. Det betyder att 2 miljoner svenskar berörs av det nya numret från start.

Östergötland ansluter sig i höst. Målsättningen är att alla landsting ska ingå i nätverket i slutet av 2008.

Samma råd överallt

Även i fortsättningen är det sjuksköterskor från det egna landstinget som står för rådgivningen och informationen om vart patienten ska vända sig.

– Det är viktigt, det är sjukvårdshuvudmännen som ansvarar för vården, säger vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson.

Med hjälp av ett databaserat rådgivningsstöd ska patienten få likvärdiga råd oavsett var i landet han eller hon befinner sig.

Det gör också att sjuksköterskorna på sjukvårdsrådgivningen kan hjälpa till att svara i andra landsting när det är många som ringer.

Svar inom tre minuter

I dag är väntetiderna till sjukvårdsrådgivningen fem–åtta minuter beroende på hur många som ringer.

– Vi hoppas att de flesta på sikt ska få svar inom tre minuter, säger Tjia Torpe som är chef för Vårdråd per telefon.

Satsningen på nätverket kostar 100 miljoner och finansieras av socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting. Varje landsting betalar 4,25 kronor per invånare för att ingå i samarbetet.

På sikt ska verksamheten byggas ut så att det går att få råd på fler språk än svenska och särskild rådgivning inom olika specialiteter som psykiatri och barn- och äldresjukvård.

Fakta: Nytt nummer till sjukvårdsrådgivningen

Christina Lucas/TT