Förbjudna gifter i frukt och grönt

Vanliga livsmedel i svenska matbutiker har visat sig innehålla rester av farliga bekämpningsmedel. Trots att gifterna, som kan orsaka cancer, hjärn-, nerv- och hormonskador, är totalförbjudna att använda inom EU.

LISTA: Här är varorna med de farliga bekämpningsmedlen