Skolidrott skadar 30 000 barn om året

HÄLSA

Fallolyckor under lek och träning vanlig skadeorsak

Stockholm (TT)

Nästan vartannat barn som tas till en akutmottagning har skadats i en fallolycka, ofta under lek eller träning. Bara skolans idrottstimmar leder till att närmare 30 000 barn per år behöver läkarvård, enligt Socialstyrelsen. Totalt vårdas över 200 000 barn per år på akuten för någon skada.

Skador är också den vanligaste dödsorsaken bland barn. Självmord och trafikolyckor står för en majoritet av dessa dödsfall.

TT