Ät vitkål och broccoli - slipp Alzheimers

Bra för minnet.

Personer som lyckas gymnastisera både kropp och själ och som dessutom tycker om att äta mycket vitkål och broccoli kan känna sig nöjda. De löper mindre risk än andra att drabbas av Alzheimers, enligt studier som presenteras på en stor konferens i Philadelphia i USA.

Bland annat kan professor Laura Fratiglioni och doktorand Anita Karp vid Karolinska institutet visa att aktiva personer löper mindre risk än andra att drabbas av omfattande nervcellsdöd i hjärnan. Fysisk, mental, politisk, kulturell och social aktivitet motverkar Alzheimers, enligt studien.

TT