Är du drabbad av duktighetssjukan?

HÄLSA

Testa dig själv!

Facit:

Om du svarat ja på minst sex frågor: Du lider definitivt av duktighetssjukan. För att trivas bättre med dig själv så behöver du bli bättre på att älska och acceptera dig själv för den du är, utan att ständigt snegla på andra. Du duger även om du inte presterar på topp i alla lägen.

Om du svarat ja på fyra eller fem frågor: Du befinner dig helt klart i riskzonen och om du inte blir uppmärksam på och tränar på att tycka om dig själv så är steget inte långt förrän din diagnos förvandlas till ett solklart fall av duktighetssjukan. Än är det inte för sent att vända den negativa trenden om du går in för att jobba medvetet med dig själv.

Om du svarat ja på tre eller färre frågor: Du har hittat en bra balans mellan att prestera och bara vara. Du har en trygg och stabil bas i dig själv, du upplever att du duger som du är och accepterar dig själv med fel och brister. Fortsätt att bejaka dig själv och vårda det du har, det finns tyvärr inga livslånga vaccin mot duktighetssjukan.

Annika Wihlborg

ARTIKELN HANDLAR OM