Vanorna ger oss cancer

Av: 

Mary Mårtensson

Hälsa

”Tre av fyra av alla fall beror på livsstil och miljöfaktorer”

Rökning, fetma, solande och alkohol är de största riskfaktorerna för cancer i Sverige.

– Vi skulle kunna minska antalet cancerfall med en tredjedel genom att förändra vår livsstil, säger Bengt Westermark, professor i tumörbiologi.

Efter att Eleonor Skeini, 59, fått hudcancer bojkottade hon solresorna.
Efter att Eleonor Skeini, 59, fått hudcancer bojkottade hon solresorna.

Sjukvården står inför en gigantisk utmaning. År 2030 beräknas antalet personer med cancer att ha

Bengt Westermark.

fördubblats – från 156 000 till 317 000. Sjukdomen kommer att öka med 130 procent bland män och 70 procent bland kvinnor.

Att cancer ökar beror främst på att vi lever längre.

– Cancer är en ålderssjukdom och ökar framförallt för att vi blir äldre. Men också för att vi blivit bättre på att hålla cancersjuka människor vid liv med olika behandlingar, säger Bengt Westermark, professor i tumörbiologi vid Uppsala universitet och expert i den statliga utredningen ”En nationell cancerstrategi för framtiden”.

Men befolkningsförändringar förklarar bara hälften av ökningen.

Rökningen är värst

– 75 procent av all cancer anses bero på livsstil och miljöfaktorer. Men hur man reagerar på omgivningsfaktorer är genetiskt och individuellt.

fetma, överkonsumtion av kött – och alkohol För lite motion, för mycket rött kött i kosten och en överkonsumtion av alkohol är andra faktorer som också ökar cancerrisken.

Vilka livsstilsfaktorer är de största orsakerna till cancer?

– Rökning. Alla sjukdomar försämras av rökning. Det är fortfarande den värsta luftföroreningen. Sedan kommer fetma, eftersom det är så pass vanligt. Så har vi solljus, alkohol och fysisk inaktivitet.

Rökning orsakar en femtedel av alla dödsfall i cancer i Sverige.

”Lungcancer ökar”

– Lungcancer ökar bland kvinnor och det har med förändrade rökvanor att göra. Det är dystert. Här kan man dock göra den största vinsten med enkla medel – att sluta röka. Men det är frustrerande för oss cancerforskare att se hur fruktansvärt trögt det går, säger Bengt Westermark.

Hudcancer ökar dramatiskt.

– Det antas bero på våra förändrade sol- och resvanor.

Fetma och övervikt är andra stora riskfaktorer som – tillsammans med kosten – anses orsaka 30 procent av alla cancerdödsfall i Sverige, enligt en utredning av Cancerfonden.

WHO bedömer att en tredjedel av cancerfallen kan förebyggas med livsstils förändringar.

Livsstilsfaktorerna måste uppmärksammas mer i folkhälsopolitiken genom förebyggande insatser. Det betonar experterna i ”En nationell cancerstrategi för framtiden”.

Motion och frukt

Hur ska man leva för att minska cancerrisken?

– Man ska låta bli att röka, vara måttlig med alkohol, undvika fetma och övervikt, motionera varje dag – kanske 45 minuter – inte exponera sig för mycket sol och inte sola mellan kl 11 och 15. Om man lever så har man kommit ganska långt. Sedan ska man äta mycket frukt, grönsaker och fisk och inte för mycket rött kött, säger Bengt Westermark.

Men man kan göra allt ”rätt” – och ändå få cancer.

ANNONS EXTERN LÄNK

Hormonell balans: Så mår du bättre när hormonerna börjar svaja - läs mer här.

Wellness

Läs mer:

■Cancer är en av våra största folksjukdomar. ■Om 20 år kommer antalet personer som har cancer att ha fördubblats i Sverige – till över 300 000. Det ställer stora krav på sjukvården. Kostnaderna för cancer kommer att öka från 34 till 70 miljarder kronor. ■75 procent av all cancer beror på livsstil och miljö. Genom att ändra vår livsstil skulle vi därför kunna minska antalet cancerfall.

Publisert: