Adhd kan växa bort

HÄLSA

Bör testas varje år

Adhd bör testas varje år. Nya studier visar att koncentrationsproblem kan bero på en alllmän omognad som barnen växer ifrån.

– Det verkar som att det finns två olika grupper av barn med adhd, där symtomen mognar ut hos en grupp men inte hos den andra, säger Peik Gustafsson på Lunds universitet.

Det har länge funnits en teori om att adhd i vissa fall kan bero på en allmänt försenad utveckling av kroppen och hjärnan. Då amerikanska forskare testade barn med diagnosen adhd i årskurs 1 och 4 gjorde de helt olika bedömningar av barnen trots att bara ett år gått mellan testtillfällena. Resultaten som publicerades i Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics i somras visade att hälften av de elever som haft stora svårigheter med uppmärksamheten ansågs vid andra testet ha mindre problem, medan var tredje låg i normalintervallet. Forskarna ansåg årliga utvärderingar nödvändiga för att undvika onödig behandling av adhd.

Växt ifrån
Samma slutsats drar svenska forskare i Lund som följt 57 barn med diagnosen adhd under tio år. När barnen gick i årskurs 1 och 2 fick deras lärare och föräldrar skatta deras adhd-symtom på en så kallad Connor-skala. Samtidigt undersöktes barnen skelettålder, ett mått på deras fysiska mognad. När barnen gick i årskurs åtta samt det år de fyllde 17 upprepades hela undersökningen.

Det visade sig då att de barn som växt ifrån sina adhd-symtom i högre grad mognat även rent kroppsligt.

– Lite oväntat ger studien stöd åt att adhd hänger ihop med en allmän omogenhet, även en rent kroppslig sådan, sa Peik Gustafssonen en av forskarna bakom den svenska studien när han presenterade resultaten på Läkarstämman tidigare i dag.