”Den första 200-åringen redan i livet”

Av: 

Karin Östman

Hälsa

Vi blir friskare och lever längre.

Vissa forskare tror att den första 200-åringen redan är i livet.

– Enligt vår kalkyl kommer hälften av de barn som föddes i Sverige under 2012 att bli 104 år gamla, säger demografen James Vaupel.

James Vaupel.
James Vaupel.

Livslängden har ökat stadigt de ­senaste hundra åren.

Lika länge har forskare, ekonomer och ­politiker gång på gång frågat sig om inte taket för vår livslängd är nått. Men människan har ­hela tiden överträffat kalkyler och prognoser.

I dag är medellivslängden i Sverige 83 år för kvinnor och 79 för män.

Så sent som i maj 2012 tvingades ­Statistiska centralbyrån justera sin prognos för mäns och kvinnors medellivslängd med tre år.

Livslängden har underskattats

I den nya boken ”Åldrandets gåta” har journalisten Henrik Ennart intervjuat demografer och forskare som anser att statistiker i hela världen systematiskt har underskattat ökningstakten av livslängden och att detta skett under mycket lång tid.

Statistikerna har nämligen inte vägt in faktorer som välfärdsreformer, bättre levnadsförhållanden och effektivare sjukvård.

För att få en mer rättvisande bild har en av världens mest kända demografer, James Vaupel, tillsammans med en grupp ansedda forskare gjort en ny kalkyl. Där har de lagt till en faktor som speglar framtida, i dag okända men inte särskilt dramatiska framsteg.

Hälften blir 104-åringar

Kalkylen visar att hälften av barnen som fötts i Sverige i år kommer att bli 104 år gamla.

– I framtiden skulle vi kunna bli tio gånger äldre. Varför ­inte? Det kommer att ta tid att nå dit men det är absolut ­ingen omöjlighet. Enligt min upp­fattning är det ganska troligt att något i dag ­ganska litet barn blir mer än 200 år, ­säger James Vaupel i ”Åldrandets gåta”.

ANNONS

Pro behandlingar anpassade för hemmabruk - 25% på Swiss Clinic hos NordicFeel här

Extern länk från NordicFeel SE

Beställ här!

Publisert: