Spiral bäst mot riklig mens

avCaroline Hougner

HÄLSA

Kraftiga mensblödningar är ett stort problem för många kvinnor. Nu visar det sig att en vanlig hormonspiral kan rädda deras vardag.

Hundratusentals kvinnor får så stora blödningar varje månad att de måste anpassa hela livet efter sin menscykel. Många av dem får även järnbrist och opererar bort livmodern för att slippa alla besvär. Men det finns hjälp.

Sedan länge har kvinnorna fått kombinerade p-piller och piller som får blodet att koagulera lättare. Även hormonspiral har använts, men inte i lika hög utsträckning. Något det är dags att ändra på.

Bättre livskvalitet

En ny studie som publiceras i ansedda tidskriften New England Journal of Medicine visar att kvinnor som använt hormonspiral får bättre livskvalitet jämfört med dem som använt de andra metoderna.

I studien ingick 571 kvinnor med kraftiga mensblödningar, så kallad menorragi. Hälften fick sätta in en hormonspiral, hälften fick andra vanliga läkemedel mot blödningarna.

All behandling hjälpte, men de som använt spiral fick en större förbättring enligt forskarna.

Fortfarande fertil

Efter sex månader var skillnaden mellan grupperna 13,4 poäng på en skala från 1 till 100. En skillnad som stod sig vid uppföljningen två år senare.

Resultatet stödjer tidigare undersökningar som bland annat visat att hormonspiral är lika effektivt som att operera bort hela livmodern. Med skillnaden att den som har spiral fortfarande kan skaffa barn.

6 metoder mot riklig mens

Det finns en hel del du kan göra om du besväras av rikliga mensblödningar. Se här!

Standardarsenalen: Vet man inte vad de kraftiga blödningarna beror på får de flesta prova kombinerade p-piller, hormonspiral eller tabletter, som får blodet att koagulera lättare.

Nässprej: Sprejas i vardera näsborre de dagar blödningarna är som störst.

Hysterektomi: Livmodern opereras bort, vilket garanterar blödningsfrihet för gott.

Hyvling: Läkaren använder en elektrisk slunga som skär bort myom eller polyper.

Ballongmetoden: Läkaren för in en värmealstrande ballong i livmodern som bränner bort de blodfyllda väggarna.

Laser: Läkaren använder laser för att "bränna" bort de blodfyllda väggarna i livmodern.

ARTIKELN HANDLAR OM