Vaccin gör HIV till ”mindre infektion”

Foto: Scanpix
Mariano Esteban, chefen för forskningsprojektet.
HÄLSA

I framtiden kan HIV komma att räknas som en "mindre infektion", inte mycket farligare än herpes. 

Det hävdar spanska forskare som utvecklat ett nytt vaccin.

Foto: Scanpix
22 av 24 friska människor – eller 92 procent – som fått vaccinet utvecklade ett immunförsvar som skyddade dem mot HIV efter att de fått MVA-B-vaccinet, visade försök utförda av spanska forskare i Madrid.

22 av 24 friska människor – eller 92 procent – som fått vaccinet utvecklade ett immunförsvar som skyddade dem mot HIV efter att de fått MVA-B-vaccinet, visade försök utförda av spanska forskare i Madrid, skriver brittiska The Telegraph.

– Det är som att visa upp en bild av HIV så att den kan känna igen det i framtiden, sa professor Mariano Esteban, som leder forskningsprojektet vid biotechcentret i Madrid.

Sprutan innehåller fyra HIV-gener som stimulerar T- och B-lymfocyter – olika typer av vita blodceller.

Utvecklade antikroppar

– Vår kropp är full av lymfocyter och varenda en är programmerad att bekämpa en särskild patogen. Det behövs träning när det handlar om en patogen som HIV, som inte kan besegras på naturlig väg.

B-celler producerar antikroppar som attackerar virus innan de kan infektera celler medan T-celler upptäcker och förstör infekterade celler, sa Mariano Esteban till The Telegraph.

Studien visade att nästan 75 procent av deltagarna hade utvecklat HIV-specifika antikroppar 11 månader efter vaccinationen.

Över en tredjedel utvecklade en typ av T-cell kallad CD4+ som bekämpar HIV, och över två tredjedelar utvecklade en annan typ av T-cell, CD8+.

Sett över hela studien utvecklade 92 procent av deltagarna någon form av immunrespons.

Vaccinet, som fortfarande är i ett tidigt utvecklingsstadium, kan ännu inte garantera något totalskydd mot HIV, enligt professor Mariano Esteban. Det kan visa sig att immunresponsen inte är tillräcklig för att hindra smitta.

Inte värre än herpes

Men forskarna beskriver resultaten som "lovande" och att MVA-B visat sig vara lika effektivt, eller till och  med effektivare, än liknande vaccin.

Nästa steg är att testa vaccinet på personer med HIV för att se om det kan minska viruset i kroppen.

– Om den genetiska cocktailen klarar kliniska fas två och fas tre-studier i framtiden och börjar produceras kan HIV-viruset i framtiden komma att jämföras med vad herpes är i dag, sa Mariano Esteban.

Med det menar han att HIV då skulle kunna räknas som en "smärre kronisk infektion" som bara utvecklas till en sjukdom om immunsystemet redan är nedsatt.