Mobilstrålning farlig – eller?

Av: 

Susanna Vidlund

Hälsa

Bevis saknas men handsfree rekommenderas

Många oroar sig för hur elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner, mobilmaster och trådlösa nätverk påverkar vår hälsa.

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd slår i sin årliga rapport fast att det saknas bevis för att strålningen skulle vara farlig för hälsan.

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd har granskat cirka 200 av de senaste studierna som utrett hur vi påverkas av den elektromagnetiska strålningen från mobiltelefoner, mobilmaster och trådlösa nätverk.

Rådet har konstaterat att mobilstrålning inte orsakar exempelvis hjärntumörer hos den som använt mobiltelefon under en tioårsperiod.

Handsfree

Men hur vi påverkas på längre sikt är fortfarande oklart. Rekommendationen blir därför fortfarande att hålla mobilen på avstånd och att använda handsfree.

– Fortfarande kan man inte säga helt säkert att man inte kan få någon hälsopåverkan om man använder mobiltelefon i mer än tio år. Det kan ta tio, 20 eller ibland 30 år innan tumörer utvecklas. Vår rekommendation är därför att man ska använda handsfree, så att man minskar exponeringen till huvudet till mobiltelefonen, säger Lars Mjönes, utredare vid Strålsäkerhetsmyndigheten till Ekot.

Barn och unga

Det är dessutom oklart hur barn och unga påverkas av mobilanvändandet som går allt längre ner i åldrarna.

– Vi har ju sagt i våra rekommendationer att man ska använda handsfree och det är framför allt viktigt för barn och ungdomar. För de kommer ju att använda mobiltelefon under mycket längre tid än vad dagens vuxna gör.

Studier på djur har antytt att radiovågor skulle kunna förstärka utvecklingen av tumörer som redan finns där av andra orsaker. Men rådet anser att det krävs mer forskning för att säkert kunna konstatera ett samband.

ANNONS

Gör en hälsokontroll och få koll på hur din kropp mår!

Extern länk från Werlabs

Välj ditt test här!

Publisert: